Tre viktiga projekt för Örebros utveckling

Pressmeddelande

2006-10-23 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Programnämnd Samhällsbyggnad

Jonas Karlsson (s), 2 vice ordförande, 0765-51 40 03

Marie Wirde (v), ledamot, 0705-88 88 24

Tre viktiga projekt för Örebros utveckling

Idag beslutade Programnämnd Samhällsbyggnad om tre viktiga remisser för utvecklingen av Örebro. Tre remisser som initierades av den tidigare kommunledningen. Nu ska medborgare, organisationer, näringsidkare och andra få chansen att tycka till om Örebros utveckling. Den första satsningen handlar om "Transportplan för Örebro kommun" vilken kommer bli en nyckel för hållbara transporter.

- Det här är en bra början för att skapa ett mer miljövänligt Örebro. Jag hoppas att vi kommer få ett ännu bättre förslag genom den breda dialog som nu genomförs. Ett förslag där fler väljer cykeln istället för bilen och där vi skapar en attraktivare stad, säger Jonas Karlsson.

Programnämnden antog också en remiss om ett nytt stadsbussnät – Kollör. Syftet är att fler ska välja att åka kollektivt i Örebro.

- Det här är en fråga som vi arbetat länge med i Örebro kommun. Det är en stor investering för framtiden, och en satsning som kommer skapa bättre busslinjer och utbud i kollektivtrafiken. Stadstrafiken ska bli konkurrenskraftig och attraktiv för Örebroarna, säger Jonas Karlsson.

Den tredje remissen som programnämnden beslutade om handlade om "Stadsliv Örebro", en stadsbyggnadsvision för stadskärnan.

- Stadens kärna behöver utvecklas som mötesplats och knutpunkt i Örebro. I den här breda dialogen får alla Örebroare möjligheten att säga sitt om hur stadskärnan ska utvecklas. Jag är också glad för att materialet lyfter kulturfrågorna i stadskärnan, jag hoppas dessutom att både jämställdhet och trygghet blir viktiga frågor i det fortsatta arbetet, säger Marie Wirde.

- Det var dock märkligt hur högerkoalitionen så lätt fattade beslut om remissen om "Stadsliv" när de samtidigt lägger en investeringsbudget som saknar viktiga satsningar i city. I socialdemokraternas och vänsterpartiets budget fanns satsningar på både Köpmangatan och Storgatan, avslutar Jonas Karlsson.

För kommentarer kontakta Jonas Karlsson och/eller Marie Wirde.

2007-05-03 15:10