Trygghet i fokus på möte om Väster


För många som som bor på Väster i Örebro har har känslan av otrygghet ökat, framförallt för att gå ut på kvällarna. Wasa socialdemokratiska förening har känt att människors oro ökat efter de överfallsvåldtäkter som skett på Väster i september och oktober i år. På lördagen ordnade därför socialdemokraterna ett möte i Immanuelskyrkan om trygghet på väster.


På mötet fanns förutom den arrangerande föreningen också polis och resentanter från Örebro kommun. Råbert Eriksson, som var med och arrangerade, blev det disskussitoner om hur tryggheten på Väster kan öka med hjälp av att minska buskage, öka belysning m.m. Diskussionen kom också att handla om vilken kvinnosyn som finns i samhället och som gör att våldsbrott mot kvinnor sker.

Polisen som fanns på plats på mötet. De försökte berätta om att Väster inte är överrepresentarat i brottsstatistiken. De berättade också hur deras arbete går till, och att spaningarna efter våldtäktsförövaren fortsätter.

Vill du engagera dig för tryggheten på Väster eller vad tycker du? Kontakta oss, eller tyck till direkt.

 

2006-11-13 08:51