Budget 2009: Trygghet och öppenhet

Under två dagar diskuterar  Örebro kommunfullmäktige budget 2009 för Örebro kommun. Skillnaden var tydlig. Oppositionens öppna budgetprocess kontrasterades högerkoalitionens slutna budgetprocess.

Under debatten presenterades oppositionens förslag av Jonas Karlsson. Vill du läsa den presentationen? Klicka här!

Vill du läsa Socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag? Klicka här!

Du kan också se och lyssna på kommunfullmäktiges webbsändningar. Klicka här!

2008-06-18 10:20