Två socialdemokrater svarar kristdemokraternas påstående att de aldrig försämrar för de äldre.

Svar till Kerstin Fjärrfors och Lilla Åström ”Kd sviker inte de äldre”

I torsdagens Nerikes Allehanda skriver Kerstin Fjällfors och Lilla Åström en insändare med rubriken ”Kd sviker inte de äldre”. Läsningen i insändaren gör oss båda mycket förbryllade. Det står bland annat att alliansen tar äldrefrågorna på största allvar och att KD anser att det inte får ”ske inskränkningar i nuvarande service för äldre”.

Vi är båda socialdemokrater samt ledamöter i vård- och omsorgsnämnd öster. Vi i Socialdemokraterna har under våren, tillsammans med Vänsterpartiet, reserverat oss mot en rad sparbeting som den borgerliga koalitionen har ålagt nämnden. Ingen kan väl ha undgått nedläggningen av dagvården på Björken eller nedläggningen av kök och matsal på Sofiagården. Inte heller besparingarna på kommunens vårdboenden, som innebär ett köpstopp av artiklar
som sätter guldkant på tillvaron för de boende, har väl gått någon förbi.


Detta trots att kommunens ekonomi i nuläget är mycket stark. De två kristdemokraterna i nämnden har vid samtliga tillfällen röstat precis som övriga borgerliga partier och de har på nämndsammanträdena inte heller visat några tecken på avvikande åsikter från den så kallade alliansen. Att då som Kerstin Fjärrfors och Lilla Åström hävda att Kristdemokraterna
motsätter sig varje förslag som försämrar för den svaga i samhället är väldigt magstarkt. Det måste sticka i ögonen på de äldre på Sofia som tidigare har ätit i matsalen, samt de brukare som har nyttjat Björkens dagvård. Vi anser att man som politiker måste stå för de beslut man fattar
och rakryggad ta sitt ansvar.

Torsdagen den 14 juni fattades det beslut om kommunens budget för 2008 i Kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gick fram med ett budgetalternativ för minskade klyftor och för en hållbar miljö. Budgeten innehåller satsningar på äldre. Faktum är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet satsar 25 miljoner mer på området Social Välfärd än den
borgerliga majoriteten. Vi socialdemokrater vill bygga ett Tryggbo med 110 nya platser. Boendeformen är ett mellansteg mellan seniorboende och kommunens vårdboenden. På Tryggbo ska kraven för att beviljas plats vara lägre än på ett vårdboende. Vi vill att alla örebroare över 80 år ska erbjudas fyra timmars städhjälp till en kostnad av 75 kr par timme. Alla som är över 80 år ska först få ett kostnadsfritt hembesök för att få information om vilka tjänster som kan erbjudas samt få tips och råd för hur boendet kan bli säkrare. Vi vill dessutom skapa en trygghetsjour som man kan ringa till om man som äldre eller anhörig behöver stöd och hjälp, information eller
rådgivning. Jourtelefonen kan också ringas vid sjukdom så att man inte själv behöver hålla reda på om man ska kontakta kommunen eller landstinget.


Socialdemokraternas mål är att alla ska kunna åldras i trygghet.

 

Emma Lidell  s-gruppledare vård och omsorg öster
Pell-Uno Larsson ledamot vård och omsorg öster, s

2007-06-19 14:56