Utveckla Bista-Pilängen - inte avveckla

Majoriteten i Programnämnd Samhällsbyggnad har idag godkänt ett planprogram för Bista – Pilängens industriområdet. Bland annat innebär det att Örebro kommun ska verka för att köpa alla fastigheter inom vattenskyddsområdet. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkade på att ärendet skulle återremitteras för kompletteringar.

- Beslutet om planprogrammet är ofullständigt på två avgörande sätt. För det första saknas helt en kalkyl för hur mycket skattebetalarna kommer få betala för alla fastigheter. De muntliga uppgifter vi fått säger att det handlar om mer än 300 miljoner kronor. För det andra finns inga alternativa lösningar redovisade. Nu lägger kommunen en död och mycket dyr hand på hela området. Det kommer leda till avvecklingar i området, och redan nu vill företag flytta, säger Jonas Karlsson (s), kommunalråd i Örebro.

Risken är nu att många verksamheter på området får svårt att utvecklas. Några alternativ för hur området ska användas i framtiden finns inte.

- Bista-Pilängen ligger bra till ur ett logistikläge, men svårare till ur vattenförsörjningsperspektiv. Det innebär dock inte att området är obrukbart. Örebro kommun borde lägga sina resurser på att skydda vattenförsörjningen i Bista-Pilängen, se till att inte fler verksamheter flyttar in och kommunen borde skapa ett bättre skydd från E18/E20. För även om vi med stora ekonomiska insatser tömmer Bista-Pilängen, så kommer fortfarande E18/E20 passera vattenskyddsområdet, säger Jonas Karlsson (s), kommunalråd i Örebro.

- Investeringar borde användas för miljö och vatteninvesteringar, istället för att lägga stora summor på fastighetsköp. Det är märkligt och oansvarigt att majoriteten inte redovisar alternativa planer eller ekonomiska kalkyler, avslutar Jonas Karlsson (s), kommunalråd i Örebro.
 
För kommentarer och intervjuer kontakta
Jonas Karlsson, oppositionsråd (s), 076-551 40 03

2007-11-08 14:39