Vad ska styra vilka skolor som finns?

Lena Baastad betonade att för henne är det självklart att alla barn och unga ska få gå i en bra skola var den än ligger i Örebro kommun. Därför undrade hon om det fria skolvalet enbart skulle vara styrande för vilka skolor som ska få finnas kvar och vilka som ska läggas ned.

- För mig är det självklart att vi förtroendevalda har ett ansvar för vilka skolor som ska finnas kvar i Örebro. Som socialdemokrat vill jag inte att fria marknadskrafter styr över om våra barn ska få en bra eller dålig skola, säger Lena Baastad (s).

Det finns en uppenbar risk att utbud och efterfrågan kommer styra och begränsa de behov som barn och unga har.

Företrädare för majoriteten har i debatter i Nerikes Allehanda uttryckt åsikten att marknadskrafterna ska styra vilka skolor vi ska ha i Örebro.

- Kombinerar vi högerkoalitionens resonemang med deras löfte om barnomsorgspeng så har vi en skolmarknad i Örebro. Jag är rädd för att en sådan utveckling inte gynnar våra stora stadsdelar, socioekonomiskt utsatta grupper och de barn som har stora behov, säger Lena Baastad (s).

 

 

2008-05-28 13:08