Vad tycker örebroarna om (s)?

 

Även om socialdemokraterna i Örebro gjorde ett bättre valresultat än rikssnittet så gick det sämre än väntat i flera bostadsområden. För att få reda på vad som gick fel har socialdemokraterna gett sig ut och frågat örebroare vad de tycker om partiet.

- Vi fick över 30 000 röster i Örebro men i vissa områden gick det sämre än väntat. Eftersom vi vill veta vad vi gjorde fel prövar vi nu en ny typ av dörrknackning, säger Eva Ströman, ombudsman för socialdemokraterna i Örebro.

När Mona Sahlin i helgen höll sitt första tal som partiordförande för socialdemokraterna, lyfte hon vid ett flertal tillfällen fram vikten av att vara ett lyssnande parti och att pröva nya metoder för att samtala med människor. Örebros socialdemokrater håller med om den ansatsen och prövar nu nya metoder för dörrknackning. Det nya är att frågorna denna gång inte handlar om vilken politik socialdemokraterna driver utan om hur partiet sköter kommunikationen med örebroarna.

- Vi var inte säkra på att metoden skulle fungera: är människor intresserade av att diskutera hur socialdemokraterna som parti sköter sig – eller vill de främst prata om den politik vi för fram? Det visade sig att metoden fungerade nästan för bra: vi blev stående länge i många dörrar och hann inte alls med så många hushåll som vi trott, säger Eva Ströman. Många ville prata politik i allmänhet och många hoppades på nyval och önskade oss lycka till.

När socialdemokraterna var i Björkhaga för att ställa frågor verkade det inte vara s-politiken som man är mest kritisk mot: nästan samtliga ansåg att ”socialdemokraterna driver politik och frågor som är viktiga för mig”. Däremot svarade nästan hälften nej på frågan om socialdemokraterna är ett ”parti som lyssnar på människor”.

Övriga frågor i undersökningen:
 En klar majoritet svarade nej på frågan ”Jag vet hur man når socialdemokraterna om jag har idéer eller vill framföra något”.
 Nära hälften svarade att de inte tidigare träffat någon företrädare för socialdemokraterna.
 Nära var tredje kan tänka sig att ”bli medlem i något politiskt parti”.

- Det är uppenbart att vi måste bli ännu duktigare på att möta människor och samtala med dem om vad som är viktigt för dem. Dessutom behöver vi ta med oss människors frågor och låta det göra avtryck i politiken. Det är enda sättet att visa att vi lyssnar och att deras frågor är viktiga när vi formar politiken. I valrörelsen knackade vi 30 000 dörrar och vi måste fortsätta det arbetet – vi måste se till att synas mer mellan valen – ett grundkrav är att alla ska ha träffat en socialdemokrat och att man ska veta hur man för fram förslag till oss, säger Eva Ströman.

På måndagen börjar socialdemokraternas aktivitetsvecka, denna gång koncentrerad till Varberga och Oxhagen – detta är områden där socialdemokraterna hade över 50 procent av rösterna.

När socialdemokraterna på måndag, tisdag och onsdag knackar dörr i Oxhagen och Varberga handlar frågorna om konkreta förslag i området: förbindelsen mellan Oxhagen och Varberga samt förslaget om en ny stadspark i området. Flygblad har delats ut till alla hushåll i området och en enkät genomförs kring dessa frågor. Dessutom kommer kaffebord, flygbladsutdelningar och annat ”traditionellt” valrörelsearbete att pågå.

För mer information kontakta:
Eva Ströman, ombudsman för socialdemokraterna i Örebro: 070 – 535 29 24

 

2007-03-19 11:43