Valet 2010 närmar sig - nu börjar rådslagsarbetet

Socialdemokraterna i Örebro kommer fram till valet 2010 bedriva ett kraftfullt och aktivt arbete för att forma den framtida politiken. Partiet har därför beslutat att ordna ett antal rådslag, både lokalt och centralt, för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Syftet är att ta chansen och peka ut en riktning, fokusera och titta på vår politik.

Ett område där politiken kommer att diskuteras aktivt är skolfrågan. På måndagskvällen hölls därför en första träff med skolpolitiskt intresserade socialdemokrater.

Enligt många har socialdemokraterna en otydlig skolpolitik, men enligt Lena Baastad, socialdemokratiskt oppositionsråd med ansvar för skolfrågor, beror det på att det den svenska skoldebatten är förenklad.

- Den svenska skoldebatten handlar mycket om små saker, som kepsförbud, förbud mot mobiltelefoner och så vidare. Många människor uppfattar det som att vi socialdemokrater är emot allt - ordning och reda, prov och så vidare. Därför är det extra nödvändigt att faktiskt klargöra vad det är vi socialdemokrater står för, och vad vi vill med den svenska skolan, sade Lena Baastad.

Lena Baastad sade att hon hoppades på att rådslagsarbetet ska ge ett färdigt utbildningspolitiskt program senast hösten 2009.

Diskussionerna på träffen handlade om allt från socialdemokraternas syn på friskolor, till när elever ska börja skolan och hur skolan ska hantera barns olikhet.

Nästa träff blir i höst. Håll utkik på hemsidan efter mer information. Vill du delta i rådslagsarbetet om skolan - kontakta Ulrika Sandberg, politisk sekreterare, eller Eva Ströman, ombudsman för Socialdemokraterna i Örebro.

2007-05-15 09:27