Var tog löftet om insyn vägen?

 
När Elgströmska huset öppnar i december innebär det inte bara 80 nya demensplatser. Det innebär också att en viktig del av kommunens verksamhet blir hemlig och sluten. Insynen försvinner och de anställdas rätt att slå larm om fel i verksamheten försvåras. Socialdemokraterna frågar nu kommunalrådet Rasmus Persson: Var tog löftet om att slå vakt om insynen vägen?
 
I samband med entreprenadupphandlingen för det nya demensboendet, Elgströmska huset, ville socialdemokraterna och vänsterpartiet garantera öppenhet och insyn. Högerkoalitionen röstade emot men förklarade att de skulle ta en diskussion med entreprenören senare. Så blev det inte, några försök att "få till samma regler i efterhand" har inte gjorts.
 
- Det är helt orimligt att offentlighetsprincipen sätts ur spel i en så viktig upphandling. Det är häpnadsväckande att kommunledningen säger sig vara nöjda med att entreprenören, Attendo, säger att de inte begränsar de anställdas rätt att ta kontakt med till exempel media. Både de och jag vet att Attendos anställda skriver på "tystnadskontrakt" som gör att de inte vågar slå larm till exempelvis media. Men kommunledningen bryr sig tydligen inte när insynen stoppas i viktig verksamhet, säger Björn Sundin, talesman i äldrevårdsfrågor för socialdemokraterna i Örebro.
 
Sent på onsdagseftermiddagen lämnade därför socialdemokraten Björn Sundin in en interpellation om detta. Förhoppningsvis kommer kommunalrådet Rasmus Persson (c) att svara på frågorna på kommande Kommunfullmäktigemöte. Så här lyder frågorna:
Innebär uttalandet om Attendos "öppenhet" att du anser att även kommunala verksamheter bör "slippa" offentlighetsprincipens regler?
Anser du att offentligt finansierad verksamhet bör behandlas lika, oavsett om den utförs av kommunen eller av ett privat företag?
Anser du att det är något problem att personal hos Attendo uppfattar att de skrivit på ett kontrakt som hindrar dem från att kritisera verksamheten?
- Detta är ännu ett exempel på att kommunledningen försöker ta sig ur besvärliga situationer genom att lova saker som de inte tänker hålla. De hoppas självklart att det ska vara omöjligt för allmänhet och media att hålla reda på alla dessa löften, att alla ska glömma bort att de sagt att de ska "ta tag i frågan senare". Lyckligtvis fungerar det inte, eftersom både allmänhet och journalister då och då är envisa och följer upp frågorna, säger Björn Sundin.
 
- Offentlighetsprincipen kan inte ersättas av löften till ett kommunalråd. Det handlar om anställdas och anhörigas grundläggande rätt att ta del av och sprida viktig information om verksamheten. Flera har berättat för mig om att anställda hos Attendo är rädda för att uttala sig. Så kan vi inte ha det i en viktig verksamhet. Vi socialdemokrater kommer inte att släppa den här frågan, säger Björn Sundin.
  
Offentlighetsprincipen garanterar öppenhet i offentligt driven verksamhet. Därför finns lagar som garanterar personalens yttrandefrihet och allmänhetens insyn i verksamheten. De regler som förbjuder en kommunal företrädare att undersöka vem som "läckt" en uppgift (det så kallade efterforskningsförbudet) gäller inte privata utförare - om inte så avtalas. I privat driven verksamhet har allmänheten (exempelvis anhöriga) inte heller rätt att ta del av (vad som motsvarar) "allmänna handlingar" - om inte så avtalas. Attendos anställda skriver dessutom på ett kontrakt som säger att de accepterar tystnadsplikt när det gäller "företaget/arbetsplatsen". I kommunal regi kan anställda aldrig tvingas att vara "lojal" eller lyda under tystnadsplikt om arbetsplatsen eller "företaget".
 
För mer information: Björn Sundin, 0705-554151

2007-11-16 11:56