Varför saknas Örebro i klimatrankingen?

I den klimatranking bland Sveriges kommuner som Svenska Naturskyddsföreningen gjort finns inte Örebro kommun med . Det verkar som om Örebro kommun helt enkelt inte svarat.

- Jag tycker det är tråkigt att inte kunna se var Örebro kommun hamnat. Det är dessutom allvarligt om det är så att Örebro kommun inte svarat. Örebro kommun har ambitiösa miljömål, men här verkar något ha gått fel, säger Peter Dahlgren (S).

- Jag undrar vad kommunledningen har tänkt på? Örebro har goda förustsättningar att klättra på klimatrankningen om vi forsätter de satsningar som påbörjats tidigare och som nu blir verklighet, exempelvis satsningen på Biogas och en ny stadsbusstrafik. Dessutom har jag lagt ett förslag om ett Örebroprotokoll för minskad klimatpåverkan. Också det skulle kunna vara ett led i att Örebro ska bli Sveriges bästa klimatkommun, avslutar Peter Dahlgren (S).

Här kan du läsa Peter Dahlgrens motion om ett Örebroprotokoll.

För kommentarer ring
Peter Dahlgren (S), kommunfullmäktigeledamot
0703-497494

2008-03-19 13:48