Vem blev nominerad till uppdrag inom landsting och region?

Beslut om nominering från Socialdemokraterna i Örebro för uppdrag inom landstinget och regionförbundet. Slutgiltigt beslut fattas på partidistriktets förtroenderåd lördag den 18 november.

 

Följande nomineringar fattade representantskapet beslut om:

Landstingsråd
Håkan Bergman

Ordförande i s-gruppen landstinget
Torgny Larsson

Landstingsstyrelsen
Håkan Bergman – vice ordförande
Britt Öhman
Roger Rådström
Eva Rysén
Kemal Jelecak
Lisa Dahlpil

Regionförbundets styrelse
Irén Leijegren – ordförande
Jonas Karlsson
Mats Sjöström
Carina Dahl
Håkan Bergman

Presidiet Regionförbundet
Torgny Larsson - ordförande
Britt Öhman – vice ordförande

Länsberedningen Örebro/Lekeberg 13+0
Lisa Dahlpil ordf.
Bo V Selling vice ordf.
Katarina Strömgren
Kerstin Karlsson
Adam Simonsson

Hälso/sjukvårdsnämnden 15+15
Håkan Bergman - ordf.
Martin Lind
Lisa Dahlpil
Frederika Jakobsen

Produktionsberedningen 13+0
Britt Öhman – ordf
Roger Rådström
Stefan Kailing
Tandvårdsberedningen  7+0
Gunnar Lidén
Kani Kakei

Beredning för tillväxt och bildning 11+0
Ewa Viktorsson - ordf
Thomas Dahlberg
Eva Marcusdotter
Ulrika Sandberg

Beredningen för funktionshinder och hjälpmedel 7+0
Martin Lind – ordf.
Mia Norrie 
Henrika Lorenzon
George Jarrah

Miljöberedningen 7+0
Karl Alperud – ordf.
Azra Prepic
Lars-Åke Axelsson

Revisionen
Staffan Fareld
Birgitta Raikovic

Patientnämnden
Arne Dahlström- ordf
Majny Jonsson
Elisabeth Hammar
Mahdi Mohamed

Länsrätten 
Gunvor Lindqvist
Eva Ströman
Birol Yavas
Allan Armagahan
Yvonne Nordström
Inger Ohlsson
Rita Hultin
Alija Mehmedovic
Anni Månbrandt
Ingemar Braf

Göta Hovrätt
Margareta Scherlund
Börje Persson
Kenth Harrysson
Conny Johansson

Kammarrätten
Anna-Britta Persson
Börje Persson

Försäkringsdelegationen  7+0
Torgny Larsson - ordf
Gunilla Eriksson

Socialförsäkringsnämnderna
Leif Johan Gustavsson ordf
Ann Christin Lahti
Arne Dahlström
Siv Lord
Arne Carlsson

Forskningsnämnd 13+7
Sigvard Marjasin
Elin Brusewitz
Simon Kjellin
Patricia Lazo

Pensionärsråd 7+0
Arthur Johansson
Kerstin Karlsson

Barn- och ungdomsråd 7+0
Joakim Carlsson
Lisbeth Jansson

Gemensam nämnd för företagshälsovård 
Gunilla Eriksson

Länstrafikens styrelse
Roger Andersson
Fisun Yavas
Peter Dahlgren

Polisstyrelsen
Carina Dahl - ordf
Bo Fredriksson
Ersättare: Fisun Yavas
Ersättare: Michael Zonga Bonga Zonga

Länsteaterns styrelse
Emelie Wulfstrand
Tomas Dahlberg

Länsmusiken
Peter Källman
Malin Kronqvist
Ingrid Båve
Ewa Viktorsson
Leslie Kot
Mats Sjöström

Länsmuséet styrelse
Inger Lundin
Helge Hagberg
Malin Kronqvist

Genusis

Martin Lind - ordf.
Britt Öhman
Thomas Wetterberg
Ers: Kerstin Holm
Ers: Linda Linder

Vilt- och naturvårdskommittén
Anna-Bella Eklund
Kenth Harrysson

Planerings- organisationskommitté
Andreas Karlsson

Landstingets demokratigrupp
Linda Linder
Torgny Larsson

Övervakningsnämnden
KG Granberg
Ers: Inger Ohlsson

Skattenämnd vid skattekontor 1 Örebro
Örebro har haft 2 av 10 (5 s)
Rune Pettersson – är nominerad
Lennart Edlund- är nominerad

Skattenämnd vid skattekontor 2 Örebro
Gunvor Edlund
Bernt Johansson
Björn Eriksson
Åke Åberg

Länshandikapprådet
Martin Lind - ordförande
Berit Majer


Juryman tryckfrihetsmål
Lars Ilshammar
Barbro Edlund

Länsgården AB
Raul Björk - ordförande
Margaretha Scherlund – v ordf

Ordf. landstingsfullmäktige
Raul Björk


Övriga nominerade
Redovisas i bokstavsordning på förnamn

Anna-Karin Eriksson
Behnaz Afshar
Emina Gacic
Hans Svensson
Hayat Saadi Qader
Johan Bokvist
Nourouz Wanli
Ola Karlsson
Olle Bergqvist
Pell Uno Larsson
Ronny Overgard
Rustan Johansson

2006-10-10 09:06