Vi är oroliga för näringslivsklimatet i Örebro!

Lena Baastad och Jonas Karlsson skriver brev till företagare i Örebro. Brevet är en inbjudan till att delta i en positiv utveckling för Örebro. Här kan du läsa och ladda ned hela brevet!

Du kan också läsa nedan.

- - - -

Örebro 17 januari 2007

Till dig som är företagare i Örebro


Vi skriver till dig som oroade örebroare. Som du vet har Örebro bytt politisk ledning men vi socialdemokrater vill även i opposition bidra till att Örebro utvecklas. Vi socialdemokrater skrev till dig veckan före valet i september. Då beskrev vi hur den nya kommunledningen tidigare varit tveksamma till (eller aktivt motsatt sig) viktiga utvecklingsprojekt som Conventum, Citymässan, Transportstaden och flygplatsen.

Nu står det klart att motståndet mot Örebros utveckling fortsätter. Staffan Werme är ordförande i Kommunstyrelsen och hans motstånd mot exempelvis Transportstaden och Citymässan har numera inte bara historiskt intresse. Nu får det direkta konsekvenser för Örebros tillväxt. Låt oss peka på fyra exempel:

- ICA:s etablering i Tybble-Sörby har stoppats. Det är oklart om de kommer att erbjudas någon plats som är intressant för en etablering.
- Behrns nybygge i kvarteret Längan stoppas och vad som händer framöver är oklart.
- Bron över järnvägen söder om Gustavsvik riskerar att skjutas på framtiden på grund av uteblivna investeringsbesked från den nya kommunledningen.
- Utvecklingen på Eyrafältet med nya anläggningar för ishockey och bandy riskerar stoppas eller kraftigt försenas.

Vi tror att kommunala beslut kan skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Därför skriver vi till dig. Vi skriver för att vi bryr oss om Örebro och är oroade över utvecklingen. Och för att vi tror att det gör nytta om alla utvecklingsvänliga krafter samlas. Vi vet att vi inte är ensamma om dessa åsikter, i många av frågorna ovan har det åtminstone tidigare funnits en bred politisk enighet. Men nu uteblir viktiga besked.

Vi kommer inom kort att ta initiativ till ett partipolitiskt obundet nätverk för att driva på utvecklingen i Örebro och vi hoppas att du är intresserad av att få mer information om detta. Om du ringer eller skickar e-post till någon av oss undertecknade återkommer vi till dig med mer information.

Med vänliga hälsningar

 

Lena Baastad                    Jonas Karlsson
Oppositionsråd (s)            Oppositionsråd (s)
070 - 375 16 37                 070 - 631 13 63
lena.baastad@orebro.se  jonas.karlsson@orebro.se

2007-01-24 08:30