Vi arbetar för en förskola för alla!

Vi socialdemokrater har arbetat länge för att skapa en förskola för alla. Några kan tycka att det låter som en politisk klyscha. Men en förskola för alla, har en stark ideologisk innebörd.  För oss socialdemokrater är förskolan en viktig och självklar del i vårt välfärdssamhället. Men här är det uppenbart att det finns stora skillnader i synsätt mellan socialdemokraterna och den politiska ledningen i Örebro. Kommunledningens hantering av förskolefrågan visar detta med all önskvärd tydlighet. 

Vi socialdemokrater anser att förskolan i första hand är till för barnen. Det handlar om att skapa en verksamhet där barnen ska kunna trivas och utvecklas. Men förskolan finns även till för oss föräldrar och är en av förutsättningarna för ett jämställt samhälle. Innan vi hade en förskola som var ordentligt utbyggd och som hade höga avgifter, var det i första hand kvinnorna som var hemma.. En väl utbyggd barnomsorg med låga avgifter gör att de föräldrar som vill kan delta i arbetslivet vilket främjar tillväxten. För mig som socialdemokrat är det självklart att vi småbarnsföräldrar ska kunna förena arbetsliv och familjeliv.

Vi föder många barn i Örebro. Samtidigt är det fler som får jobb. Det är en glädjande utveckling men det ställer också krav på kommunen. Om man som förälder inte ska behöva välja mellan att arbeta och att skaffa barn så behöver kommunen bygga fler förskolor. Vi föräldrar i Örebro har under många år litat på att det finns en plats på förskolan den dagen vi behöver den. Nu finns det risk för en allvarlig försämring. Jag är idag mycket bekymrad över att den nya majoriteten så passiva i förskolefrågan.

I valet så var det många partier som lovade stora satsningar på förskolan. Tyvärr kan vi bara konstatera att den nya kommunledningen inte håller vad de lovat. Den budget som högerkoalitionen lagt innebär att barngrupperna kommer att bli större och att personaltätheten kommer att minska. Dessutom så lägger högerkoalitionen fram en investeringsbudget där man väljer att ta bort pengar för nya förskoleavdelningar. Konsekvenserna av det beslutet innebär att antingen så får barnfamiljerna ta ansvar för sin egen barnomsorg när kommunen inte gör det. Eller så fyller man på i befintliga barngrupper istället för att investera i nya förskolelokaler. Det betyder att de grupper som barnens vistas i på dagarna bara blir större och större.

Under förra mandatperioden byggde vi ut förskolan samtidigt som vi minskade barngruppernas storlek och ökade personaltätheten. Mellan 2002 och 2006 ökade talet barn i förskolan med cirka 1000 stycken. Arbetet med att bygga ut barnomsorgen i takt med att efterfrågan ökade har varit ett prioriterat område. Bara under 2006 öppnades 15 nya förskoleavdelningar. Men vi vet att det behöver göras mer – inte mindre - så därför har socialdemokraterna och vänsterpartiet i vår budget avsatt 5 miljoner till att stärka kvaliteten i förskolan ytterligare. Vi har dessutom avsatt drygt 13 miljoner mer till investeringar än vad högerkoalitionen gjort. Pengar som innebär att kommunen kan bygga de förskolor som faktiskt behövs samtidigt som vi kan hålla nere barngruppernas storlek.

Vi är många föräldrar som snart är i behov av en plats i förskolan. Vi vill givetvis att den dagliga verksamhet som våra barn möter ska ha en bra kvalitet. Förskolan är omsorg, lek och lärande som ger barnen en bra social och pedagogisk grund för deras fortsatta skolgång. Vi vill känna oss trygga i att våra barn får god omsorg och en bra pedagogisk grund.

Nu när jag ser att den nytillträdda majoriteten har tagit beslut om en investringsbudget som inte klarar att svara upp mot föräldrarnas behov av barnomsorg samtidigt som de tagit beslut om en drift budget som inte klarar att bibehålla nuvarande kvalitet i förskolan, blir jag orolig. Jag vet att det krävs ett målmedvetet arbete för att utveckla förskolan. Det är inget som händer av sig själv. Nu är det dags att den nya majoriteten börjar agera i frågan och tar de besluts om krävs, annars riskerar förskolan att urholkas och de viktiga förbättringar som behöver göras blir inte av.

Lena Baastad (s)

 

2007-04-03 09:00