Vi ger aldrig upp kampen för ett narkotikafritt samhälle

Idag och i morgon arrangerar Örebro kommun mässan och konferensen Sverige mot Narkotika. Intresset för mässan har varit rekordstort – över 1300 har anmält sig och kommer att delta i seminarier och föreläsningar. Vi har äran att hälsa två ministrar välkomna, justitieminister Beatrice Ask (m) och folkhälsominister Maria Larsson (kd), samt Sveriges nationella narkotikasamordnare Björn Fries. Det är en stor och viktig händelse för Örebro kommun och för alla oss som länge arbetat mot narkotikamissbruket. Men viktigast kommer konferensen vara för det framtida arbetet mot droger.

För mig personligen är arbetet mot droger en av samhällets viktigaste frågor. Lyckas vi få bort drogproblematiken helt och hållet löser vi så väldigt många problem. Den sociala utslagningen minskar, brottsligheten minskar, trafikolyckor minskar och människors fysiska och psykiska hälsa förbättras. Nyckeln till mycket av samhällets problem och utmaningar ligger i att minska drogmissbruket.

Tyvärr vet vi att utvecklingen går åt fel håll. Sedan slutet av 1980-talet har tillgången på cannabis, amfetamin, heroin och kokain ökat kraftigt i Sverige. Samtidigt har priset för dessa sorters narkotika i stort sett halverats. Och även om andelen skolelever i årskurs 9 som prövat narkotika sjönk från närmare 10 procent 2001 till 6 procent 2006, är siffrorna ändå nästan dubbelt så höga som under andra hälften av 1980-talet. Bland artonåriga mönstrande män hade 14 procent prövat narkotika 2005, och i gymnasiets andra år svarar cirka 15 procent av eleverna att de prövat narkotika 2004-2006.

Det är inte acceptabelt. Vi kan inte vara nöjda innan ovanstående siffror är noll procent. Därför måste det förebyggande arbetet börja tidigt, och i skolan måste föräldrar och skolpersonal få information om hur man kan bedriva ett kraftfullt arbete mot de unga. Jag tror också att vi måste bli mer innovativa när vi tänker ut vilka informationskanaler vi ska använda oss av till ungdomarna.

Örebro kommun bedriver ett effektivt och starkt arbete mot droger. På mitt initiativ startades 2003 en PULS-grupp, där chefstjänstemän från kommun, landsting, polis och kriminalvård regelbundet träffas för ett taktiskt och strategiskt ledarskap kring drogarbetet. År 2005 inrättade kommunen, efter beslut av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, ÖCAD, Örebro centrum för alkohol- och drogprevention. Samma år antog kommunfullmäktige i Örebro en drogpolitisk handlingsplan för att på ett tydligt sätt visa hur kommunen ska arbeta mot drogmissbruk. Den planen ska uppdateras i år, och kommer även i fortsättningen att vara ett kraftfullt instrument för oss. Min förhoppning är att den nya kommunledningen kommer se denna fråga som lika prioriterad som den var för oss socialdemokrater.

Vi gör mycket bra i kommunen, men det är ändå inte tillräckligt. Vårt arbete för ett narkotikafritt Örebro fortsätter. Färre människor ska fastna i ett missbruk, och fler ska sluta missbruka för att leva ett liv i frihet utan droger. Så har jag sagt många gånger, och jag ger inte upp. Alla vinner på ett drogfritt samhälle. Jag hoppas konferensen Sverige mot Narkotika leder framåt.

Carina Dahl (s)
Kommunalråd och ordförande i nätverket Sveriges städer & kommuner mot narkotika

2007-03-28 11:05