Vi säger nej till moderaternas utförsäljning av sjukhusen!


 En av de mest spektakulära ståndpunkterna i moderaternas lokala valmanifest är att man nu klart och tydligt tagit ställning i frågan om privatiseringar i vården. På sida 11 i manifestet skriver man:
Under mandatperioden ska nya ägarformer och driftsformer prövas för något av länsdelslasaretten.”

 

- För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att vi kan garantera en vård av hög kvalitet i hela länet. En viktig grundbult för detta är att vi behåller våra akutsjukhus i offentlig regi,  säger Marie-Louise Forsberg- Fransson socialdemokratisk landstingsstyrelseordförande.

- Vanlig anständighet och ärlighet mot väljarna kräver att moderaterna öppet redovisar vilket sjukhus som de vill sälja, avslutar Marie-Louise Forsberg- Fransson

2006-08-29 09:22