Vi vill utveckla istället för att försämra

Örebro kommuns ekonomi är starkare än på mycket länge. Trots det har den högerkoalition
som styr valt att göra kraftiga försämringar i kommunens verksamheter.

Verksamheterna i Örebro kommun tvingas till stora sparbeting. Vi ser hur hemtjänstpatruller
dras in, barnomsorgen pressar in fler barn på varje avdelning, dagcentraler försvinner och hur
parkunderhållet minskar. Samtidigt redovisar kommunen ett överskott som närmar sig 200 miljoner kronor för 2007.

Örebro kommun har en stark ekonomi. Därför behövs inte de stora försämringar i kommunens verksamheter som nuvarande majoritet genomför. Örebro kommun finns för att möta de gemensamma behov örebroarna har. För att vi tillsammans ska kunna lösa de problem som vi inte klarar på egen hand. Vi har i vårt budgetförslag 2008 valt att lyfta fram några viktiga utmaningar som vi står inför och beskrivit vad vi vill ska genomföras under 2008.

Vi vill satsa på barn och ungdomars utveckling. Nu ser vi med oro på hur barngruppernas storlek i förskolan riskerar att öka och att personaltätheten minskar. Vi vill fortsätta utveckla förskolan och avsätter pengar till fler förskoleavdelningar, och till mer personal och ökad kompetens. Därför vill vi avsätta 5 miljoner kronor för att barngrupperna inte ska öka i storlek, samt 49,5 miljoner till förskoleutbyggnad.

Vi vet att den hjälp och det stöd barn och ungdomar kan få hemma är väldigt olika. Om fler
kan få stöd med den del av skolarbetet som ska göras hemma, så får fler bättre förutsättningar
att klara skolan. Därför vill vi att alla grundskolor i kommunen ska erbjuda organiserad
läxhjälp efter behov och avsätter 5 miljoner kronor.

Skolan är viktig i arbetet mot segregation. Konkurrens mellan skolor, den ökade andelen
friskolor, profilskolor och det fria skolvalet kan bidra till segregation. Det behövs fler initiativ
för att minska segregationen och skolan är ett viktigt redskap. Därför vill vi satsa 1,5 miljon kronor till att stimulera ett ökat samarbete mellan skolor.

Vi vill använda en bättre ekonomi till att göra framtidsinriktade investeringar för en bättre miljö. Örebro kommun kan minska klimatpåverkan genom att minska energiförbrukningen. Trafiken och fastigheterna står idag för huvuddelen av vår energiförbrukning. Vi vet av erfarenhet att det går att spara mycket energi i fastigheter utan att det kostar pengar. Och nu vi vill avsätta 10 miljoner kronor till att påbörja en konvertering av fastigheter uppvärmda med direktverkande el.

Vi vill att alla örebroare som önskar det ska erbjudas en klimatrådgivning för att lättare kunna bidra till att minska klimatpåverkan. Därför vill vi avsätta 1 miljon kronor i budget för 2008 till att erbjuda örebroarna individuell klimatrådgivning.  Ett sätt som vi alla kan bidra till en bättre miljö är genom att påverka våra transporter. Örebro kommun har drivit omställningen till miljövänligare transporter. Biogas är det renaste fordonsbränsle som vi känner idag och tillsammans med satsningar på kollektivtrafiken och cyklandet skapar vi förutsättningar för att alla ska kunna ta ett miljöansvar. Vi vill 10 miljoner kronor till att genomföra Örebro kommuns biogassatsning.

Det måste bli lättare att återvinna och kompostera och därför ska tillgängligheten till återvinningscentralerna öka. Vi vill att återvinningscentralerna ska vara öppna även på söndagar och vi vill att Örebro kommun ska erbjuda mobila återvinningscentraler för att det ska bli lättare att återvinna även om man inte har bil.

Fler heltider inom vård- och omsorg ger en högre kvalitet för brukarna. Vi vill återinföra
rätten till heltidsarbete i Örebro kommun.

Det blir tydligt att högerkoalitionen försämrar verksamheter för att de vill - inte för att de måste. Vi ställer inte upp på de försämringar som nu genomförs. Vi vill skapa ett Örebro för alla, med arbete, demokrati och rättvisa som grund.

 

Lena Baastad, oppositionsråd (s)
Jonas Karlsson, oppositionsråd (s)
Carina Dahl, oppositionsråd (s)
Murad Artin, oppositionsråd (v)

Här kan du läsa socialdemokraterna och vänsterpartiets budget för Örebro kommun 2008.

2007-06-19 14:04