Vilka blir ombud på kongressen?

Nu kan alla medlemmar i Socialdemokraterna i Örebro rösta fram sina ombud till partikongressen i mars 2006. Det blir en spännande kongress med bland annat val av ny partiordförande.

Här kan du ladda ned foldern med alla kandidater! Alla medlemmar enligt medlemsförteckningen har fått allt material i postlådan.

Observera att det finns ett fel i foldern där det står att omröstningen pågår mellan 15-16 januari. Omröstningen pågår 15-26 januari inte något annat.

Frågor och synpunkter?

Kontakta Eva Ströman, 019-17 71 11.

2007-01-16 14:25