Vill Staffan Werme lägga ner Svenska Kammarorkestern?

- Vad menar Staffan Werme? Vill han verkligen lägga ner Svenska kammarorkestern?

 

- Att Svenska kammarorkestern inte skulle fortsätta att vara en kommunal angelägenhet är helt nytt och har inte diskuterats i styrelsen eller någon annanstans, säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i ett gemensamt uttalande.

 

Helt överraskande meddelade kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme igår att den borgerliga majoriteten ”tvingas inom en nära framtid fundera över vilken inriktning vi vill ha på detta bolag – för att tala klarspråk – hur mycket är Svenska kammarorkestern värd?”.

 

Svenska kammarkorkestern/ Länsmusiken i Örebro AB har i flera år gått med underskott och har fortsatt att göra så också under sin nya ordförande Staffan Werme (fp). Nu verkar det som att Staffan Werme vill sälja eller avveckla Länsmusiken.

 

-  Vi förstår ingenting! Länsmusiken har gått från att ses som finkultur till att framgångsrikt arbeta med barn och funktionshindrade och andra som tidigare hade svårt att få tillgång till musiken. Vad kommer hända nu om Länsmusiken säljs till en privat utförare med enbart vinstintresse? säger Jonas Karlsson, oppositonsråd (s).

 

- Det är dåligt ledarskap Staffan Werme visar, säger Murad Artin oppositionsråd (v). Jag har lyft frågan om att underskottet i Länsmusiken AB måste diskuteras. Men därifrån är det långt till att sälja eller avveckla!

 

Svenska kammarorkestern drivs med hjälp av statligt stöd från Statens Kulturråd och med stöd från Örebro kommun och Örebro läns landsting. Örebro kommun är majoritetsägare i bolaget med 90% och Landstinget minoritetsägare med 10%. Vad Örebro kommun gör som ägare har stor betydelse för hur staten och landstinget kommer att hantera framtida bidrag.

 

- Svenska kammarorkestern har en betydelse för hela länet och är inte bara Örebro kommuns angelägenhet, avslutar Jonas Karlsson och Murad Artin.

2008-04-29 16:34