Vill du starta ett nätverk eller en s-förening?

Vi är många som är engagerade i Socialdemokraterna i Örebro, något som bland annat syns genom alla nomineringar som kommit in från föreningar till de uppdrag som ska fördelas inför nästa mandatperiod. I valrörelsen var engagemanget på topp, något som bland annat gjorde att Socialdemokraterna i Örebro kunde knacka på cirka 30 000 dörrar, prata med folk både i stadsdelar och vid valstugan på Stortorget.

Men vi kan aldrig bli för många.

Nu vill vi att fler personer engagerar sig hos oss. Har du några idéer om vad du vill göra som socialdemokratisk medlem? Vi vill höra vad du har att säga!

Önskemål finns att starta ett nätverk som diskuterar skol- och utbildningsfrågor. Även socialdemokratiska företagare har uttryckt önskemål om att starta en s-förening. Redan tidigare finns en s-förening som engagerar kulturintresserade. Kanske vill någon starta en s-förening som diskuterar mediafrågor, miljöfrågor eller ett nätverk som diskuterar något annat.

Här kan du se hur du kan engagera dig! Välkommen!

2006-11-07 09:55