Vivalla vill ha en friidrottshall!


Rapport från dörrknackning i Vivalla
2007-04-26 Socialdemokraterna | OPPOSITIONSKANSLIET ÖREBRO

Det förslag till ny friidrottshall i Vivalla som presenterades av den tidigare kommunledningen (s+v+mp) har stoppats av den nya kommunledningen. Den nya kommunledningen hävdar att de boende i Vivalla inte vill ha någon friidrottshall där och frågan har blivit föremål för många märkliga turer.

Därför har socialdemokraterna gått ut och frågat de boende i Vivalla själva.
23-26/4-2007 har socialdemokraterna knackat dörr i stora delar av Vivalla. Socialdemokraterna har fört samtal och dialog direkt med de boende.

Socialdemokraterna har ställt följande frågor:

 Tycker du att ny friidrottshall ska byggas i Vivalla? (ja/nej/vet ej)

 (Om nej) Tycker du den ska byggas på väster eller universitetet?

Vi knackade på många dörrar och 387 boende i Vivalla öppnade och svarade på våra frågor. Resultatet blev:

Tycker du att ny friidrottshall ska byggas i Vivalla? (ja/nej/vet ej) – 387 svar
Ja (324 svar) = 83,7 %
Nej (23 svar)= 5,9%
Vet ej (40 svar)= 10,3 %

(Om nej) Tycker du den ska byggas på väster eller universitetet? Väster/Öster/Vet ej - 16 svar):
Väster (5 svar)
Öster: (4 svar)
Vet ej: (7 svar)

Ladd ned rapporten här! Klicka på texten.

2007-04-27 14:44