Wanja Lundby-Wedin: Borgarna vill göra det dyrare att vara med i facket.

 

Wanja Lundby-Wedin uppehöll sig av naturliga skäl mest kring jobb och hur vi ska nå full sysselsättning. De senaste året har det skapats över 120 000 jobb i Sverige, det är mycket goda siffror. Vi ser dessutom hur antalet jobb på arbetsmarknaden ökar och hur antalet varsel minskar.

Antalet långtidsarbetslösa ungdomar är idag oerhört lågt. Ungefär 1500 ungdomar har varit utan arbete i mer än tre månader. Det är givetvis 1500 för många, påpekade Wanja Lundby-Wedin, men det är betydligt färre än de 30 000 unga som saknade arbete när senast borgarna styrde.

LO-ordföranden berättade också att borgarna vill göra fackmedlemsskapet dyrare. Här ville hon dock påpeka att hon inte tror att det handlar om att högerpartierna är onda och vill ta pengar från fackets medlemmar. Istället handlar det rimligtvis om att försvaga facken genom att fler ska känna att de inte har råd att vara med i facket.

Wanja Lundby-Wedin berättade att fackets medlemmar själva kan avgöra vilket parti de ska rösta på, men hennes intresse var att stötta det parti som bäst företräder hennes medlemmars intressen, och det finns det ett parti som gör bäst - socialdemokraterna.

2006-09-12 14:30