Wasa s-förening: Nu får det vara nog!

NU FÅR DET VARA NOG!
-kvinnor måste kunna röra sig fritt på och genom Väster

I den s.k. Hagamannens spår tycks överfallen på kvinnor i centrala parkmiljöer och utmed viktiga gång- och cykelstråk öka även på andra orter.

I lördags begicks en våldtäkt i Karl Johanparken på Väster samtidigt som våldtäkten i den närliggande Karlaparken i somras är olöst. Det cykel- och gängstråk västerut som börjar vid Vasatunneln och sedan passerar genom och utmed dessa två parker har blivit osäkra.

Inom Wasa socialdemokratiska förening har vi krävt mera polispatrullering, mera gatljus och undanröjning av buskage. ”Muren” utmed gång- och cykelstråket invid plaskdammen i Karlaparken måste också bort. Vi vet att det pågår ett arbete för att säkra gång- och cykelvägen som leder ut mot Trängen och Oxhagen men nu brådskar det verkligen.

Det behövs, tyvärr, också mer av övervakning för att skapa kvinnofrid och trygghet. Polisen måste visa närvaro runt de två Västerparkerna. Den icke fungerande kameran i Olaitunneln måste komma i bruk och kameraövervakning av hela stråket från Vasatunneln och utmed båda sidorna av parkerna måste övervägas. Kameraövervakningen kan i så fall sedan fortsätta hela gång- och cykelstråket utmed Karlsgatan förbi Trängen och över bron till Oxhagen.

Kvinnor måste utan rädsla våga cykla och gå på och genom Väster under alla tider på dygnet.

Wasa socialdemokratiska förenings medlemsmöte söndagen den 8 oktober

För kommentarer ring kommunalrådet Carina Dahl (s) 070-347 88 53;  019-21 40 02

2006-10-09 15:30