Werme far med osanna uppgifter

Igår rapporterade vi om att ÖBO drar sig ur arbetet med en friidrottshall i Vivalla. Detta efter att den nya borgerliga majoriteten inte tycker att den ska ligga i just Vivalla. Vi berättade också att socialdemokraterna i Vivalla protesterat mot den borgerliga majoritetens nya inriktning. Idag säger Staffan Werme osanningar i tidningen.

Jonas Karlsson, kommunalråd med ansvar för samhällbyggnad, är förvånad och kritisk till Staffan Wermes utspel om att friidrottshallen i Vivalla är ett hafsverk och toppstyrt. Det är en felaktig bild om hur planeringen och placeringen av friidrottshallen gått till. Den är dessutom osann.

- För det första är det diskussioner som förts under lång tid, för det andra har det skett i stor öppenhet med friidrotten och med Vivallaskolan och med de boende i Vivalla. Det har fattas beslut i Öbos styrelse och i Fritidsnämnden. Det är knappast exempel på toppstyrning från rådhuset, säger Jonas Karlsson.

- Dessutom kan man ju undra vem som fattat beslut om att avbryta arbetet med en friidrotthall i Vivalla och var de sitter? Och vilka kostnader och konsekvenser deras beslut har för berörda tror jag inte de känner till själva, avslutar Jonas Karlsson.

Vill du tycka till eller kontakt oss om det här? Kontakta oss eller gå till vår vad-tycker-du-sida!

 

2006-11-10 09:23