Karta samt kontaktuppgifter till lokala valledareOMRÅDESKARTAN SOM PDF

 

Kontaktuppgifter till lokala valledare


SYD:

Martin Lind
martinlind.landstingetorebro@gmail.com
070-6443455

Eva Eriksson
eva.e.eriksson@orebro.se
076-551 54 39

VÄST:
Lena Beime
lena.beime@orebro.se
the@beimes.com
073-5296200

Hannah Gustafson
hannah.gustafson@orebro.se
076-551 54 45

CITY:
Jonas Karlsson
jonas.karlsson@orebroll.se
070-6311363

Tomas Bergh
Tomas.bergh@orebroll.se
072-202 73 95

NORR:
Bengt Wentzel
bengt.wentzel@abf.se
070-6225936

Sophia Bescher
sophia.bescher@orebro.se
076-5514861

YTTRE OMRÅDEN:
Iren Lejegren
iren.lejegren@regionorebro.se
070-6631975

Nina Höijer
Nina.hoijer@socialdemokraterna.se
070-3409505

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-20 15:47