Trafiklösningar och öppnande av gator när Örebro växer

Under de gångna åren har det varit mycket diskussioner kring öppnande av gator. I augusti antog Byggnadsnämnden detaljplaner för att genomföra öppnandet av följande gator:

  • Studievägen/Landstormsvägen (vid Ängatan)
  • Landbotorpsallen (Signalgatan)
  • Boskärsgatan/Södermalmsallèn (korsning skapas)
  • Bussgatan Lundby/Vivalla (Mineralgatan)

Pengar finns avsatta i investeringsbudgeten för att göra ombyggnaderna trafiksäkra och minska buller och andra problem. I området runt Änggatan kommer cykelbanan i Änggatans förlängning att rustas upp och området kommer att bli park dit även lekplatsen flyttas. Arbetet sätts igång nästa år.

Sedan tidigare finns beslut om att öppna följande gator även för biltrafik:

  • Fabriksgatan (rondellen ovanför Virginska skolan)
  • Engelbrektsgatan (idag endast infart från Almbyhållet)
  • Tornfalkgatan (förbindelse vidare till Varberga)

Två gator återstår att fatta beslut om: Vallgatan (vid universitetet), Södra Infartsleden (infart till Örnsro, eventuellt även ytterligare infart till Aspholmen).

Genomförandet av dessa förändringar förutsätter att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna får fortsätta leda kommunen. Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sagt nej.

Syftet med öppnande av vissa gator är att vi behöver planera trafiken i kommunen utifrån att vi blir många fler invånare. Genom att ta hänsyn till en helhet behöver vissa gator öppnas för att minska utsläppen från biltrafiken och avlasta andra gator – många av dem är små men har idag ändå hög trafik.

Om du vill läsa mer om resonemangen runt detta kan du läsa mer på Björn Sundins (kommunalråd, S) blogg: http://www.bjornsundin.se/2014/01/oppna-gator-och-minska-biltrafiken/

2800 synpunkter kom in i den medborgardialog som Örebro kommun genomförde i våren 2013. En prioritering har gjorts av vilka gator som kan vara möjliga att öppna.

Postgatan/Vaktelvägen kommer att fortsätta diskuteras tillsammans med boende i området – på båda sidor av dagens avstängning. Inga beslut är fattade.

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-09 11:55