Majoritetens politiska plattform

Här är ett urval av punkterna för majoritetens politiska plattform

 • Kommunen ska ha en stark ekonomi som är hållbar på lång sikt.
 • Örebro ska fortsätta växa
 • Införa fritidscheck utifrån arbetet med sociala investeringar.
 • Beslut om LOV som togs förra mandatperioden ska fullföljas.
 • Ett forum för ungdomsdemokrati ska bildas.
 • Valfri barnomsorg, vårdnadsbidrag och pedagogisk omsorg.
 • I samband med feriepraktik ska en entreprenörsskola bildas.
 • Inrätta en klimatfond.
 • Andelen ekologisk mat ska fördubblas.
 • Minska klassernas storlek i skolår 1-3 och förskolans barngrupper.
 • Landsbygdsskolorna ska bevaras och utvecklas.
 • Fortsätta utbyggnaden av förskoleplatser.
 • Fortsatt renovering av skolor.
 • 3000 nya bostäder ska byggas.
 • Fortsatt renovering av vård- och omsorgsboenden.
 • Brukarperspektivet ska förändras.
 • Öppet intag inom missbruksvården införs.
 • Fortsatt arbete med Kulturkvarteret samt permanenta Open Art.

Ta del av hela plattformen här.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-02 09:37