Med en socialdemokratisk regering blir Örebro starkare

Socialdemokraterna presenterade i veckan sitt nationella valmanifest som prioriterar jobben, skolan och välfärden före skattesänkningar. Några av vallöften har brytits ned på kommunal och regional nivå så att det ska vara möjligt för väljare att se vad en socialdemokratisk regering betyder lokalt.

- Politik nationellt och lokalt hänger ihop. De satsningar som Socialdemokraterna gör nationellt kommer att stärka Örebro kommun. Genom att vi prioriterar jobben, skolan och välfärden framför skattesänkningar kommer vi att få mer resurser som gör att vi kan fortsätta utveckla Örebro framåt, säger Lena Baastad (S) kommunstyrelsens ordförande.

Nationella vallöften som är nedbrytna till lokal nivå:

Framtidens fritidshem
Investeringar för att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten.
Örebro får: 125 traineejobb på fritidshemmen.

90-dagars garanti för unga
Unga arbetssökande ska inom 90 dagar erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning.
Örebro får: 900 platser.

Vallöfte för äldreomsorg
2,8 miljarder till traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen.
Örebro får: 356 traineejobb.

Sjukvårdslyft med traineejobb
Fler jobb för unga. Vi investerar 700 miljoner till 5000 traineejobb inom sjukvården.
Örebro län får: 149 traineejobb.

Mindre klasser i lågstadiet
2 miljarder för mindre klasser i lågstadiet och 500 miljoner till 1000 fler speciallärare och specialpedagoger.
Örebro får: 37,2 miljoner kronor.

Vallöfte för lärarna
3,5 miljarder i investering för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet.
Örebro får: 52 miljoner kronor.

Maxtak i förskolan

Staten ska satsa 1,1 miljarder varje år för att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av max 15 barn.
Örebro får: 17,5 miljoner kronor till 44 lärare.

Två miljarder till jämlik skola
Ökat statligt ansvar för en jämlik skola samt 2 miljarder till skolor med tuffast förutsättningar och låga resultat.
Örebro får: 9,1 miljoner kronor.

En miljard till miljömål
En miljard kronor för att klara miljömålen.
Örebro län får: 30 miljoner kronor.

Kontaktuppgifter:
Lena Baastad (S), 0703 75 16 37

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-04 15:36