Så här blir Vivalla bättreVivalla är en fantastisk stadsdel. Här bor människor som bidrar till att göra Örebro till en bättre kommun på många sätt. Vi socialdemokrater vill att Vivalla ska fortsätta att utvecklas.


Utbildning och möjligheten att få ett jobb är de viktigaste frågorna för Vivallas framtid. Antalet sysselsatta ökar mer i Vivalla än i resten av Örebro. Skolresultaten på Vivallaskolan har förbättrats från 30 procent godkända elever till 70 procent. Det är en fantastisk utveckling.

Men vi socialdemokrater är inte nöjda. Fortfarande är allt för många arbetslösa i Vivalla och fler ungdomar från Vivalla måste börja gymnasiet. Fler bör gå vidare till universitetsstudier. Vi har startat bolaget Västerporten, som ska se till att fler lokala jobb skapas. Det och många av våra satsningar i Vivalla var och är Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet emot.

Vivalla behöver ett parti som tar ansvar för att fler Vivallabor kommer i jobb.

Socialdemokraterna i Örebro har arbetat för att skapa fler jobb och minska klyftorna i Vivalla. Nu vill vi fortsätta det arbetet. Det här vill vi göra. 

 • Vivallanavet - ett hus för service, information och möten ska byggas. Där ska det finnas stöd för ny- och småföretagande men också de jobb- och utbildningsinsatser som kommunen, ÖBO, Västerporten och andra gör.
 • Västerporten ska fortsatt ta initiativ till utbildningsgrupper modell yttre skötselutbildning, byggserviceutbildning och idrottsanläggningsutbildningar som leder till jobb eller fortsatt utbildning. 
 • Västerporten ska tillsammans med en privat aktör bygga bostäder som kombineras med en förskola och annan verksamhet vid Författargatan.
 • Nu i höst får cirka 20 långtidsarbetslösa en fastighetsskötarutbildning och arbetslivserfarenhet hos ÖBO, Futurum, Västerporten, Tekniska förvaltningen och några privata fastighetsägare. ÖBO tar emot 20 nya KOM-jobbare. 
 • Västerporten startar dessutom en byggserviceutbildning tillsammans med tre privata företag för att utbilda och ge arbetsluivserfarenhet till långtidsarbetslösa så de kan få fasta jobb.
 • Västerporten ska arbeta för att rusta omklädningsrum och starta ett gym i Vivalla. 
 • Ett nytt äldre- och omsorgsboende ska byggas.
 • Jobbkrav ska fortsätta att ställas vid kommunens upphandlingar så att fler dörrar öppnas till jobb och utbildning för långtidsarbetslösa.
 • Nya föreningslokaler ska erbjudas på flera platser i området.
 • Ett fyrtiotal nya bostäder ska byggas i Vivalla med start under våren 2015.
 • En ny förskola med 5 avdelningar, drygt 100 platser, byggs vid Prosagatan och fler planeras. 
 • Vivallatorg, och dess huvuddentréer, byggs ut och förnyas med ny restaurang, nya butiker och nya verksamheter.
 • Vivallaparken och Vivallakullen förnyas i tillsammans med de boende och utifrån de förslag som ”Sommar i Vivallaparken” tagit emot 2014.   
 • Vivalla sportcenter ska fortsätta att utvecklas som ett idrotts- och föreningscenter.
 • En satsning för att utveckla fotbollen med inspiration från Basketens verksamhet ska startas. 
 • Boglundsängen ska växa samman med Vivalla med hjälp av nya verksamheter och bostäder. 
 • Vi vill öka samarbetet mellan föreningsliv, fastighetsägare, kommunal verksamhet, polisen och andra aktörer för att öka tryggheten. 
 • Vi vill se fler ”sociala poliser” på plats i stadsdelen och fortsätta arbetet med att bygga bort otrygga överfarter och tunnlar mellan Vivalla och omgivande stadsdelar
 • Vivallaringen ska, där det är lämpligt, smalnas av och ge plats för nya verksamheter och säkrare trafikmiljö.


Sedan 2011 då Socialdemokraterna vann valet har mycket hänt i Vivalla. Mellan 2010 och 2013 ökade sysselsättningen i Vivalla med över tre procent. Den positiva utvecklingen måste få fortsätta.

 • Fler har nu jobb i Vivalla. Mellan 2010 och 2013 ökade sysselsättningen med 3,4 procent. Det är en snabbare ökning än i resten av Örebro.
 • Vid ombyggnaden av Visgatan (kvarteret Hjärstaskogen) har ÖBO ställt krav på byggföretaget Skanska ställt krav på cirka 80 praktikplatser. Hittills har 28 långtidsarbetslösa från Vivalla deltagit. Sex av dem deltar just nu. Av de 22 som är klara har 9 fått fast jobb och fyra påbörjat en utbilning. Ett fantastiskt resultat.
 • Västerporten har bildats för att skapa nya jobb för arbetslösa. De har tillsammans med ÖBO och Futurum erbjudit ytterligare 70-tal långtidsarbetslösa praktik, utbildning och arbete. Av dem, har redan cirka 30 arbetslösa fått ett jobb.
 • Företagsamma Vivalla har startats som ger stöd ges i Vivalla till ny- och småföretagare av bla Startcentrum och Almi. 
 • Läxläsning har införts på Vivallaskolan utöver det stöd som Linje 14 ger. Skolresultaten har på två år snabbt förbättrats i Vivalla skolan. Från 28-70% godkända i kärnämnen i årskurs 9. Sju av 10 elever har nu gymnasiebehörighet.
 • Lundbyskolan har byggts om.
 • ÖBO har startat en långsiktig upprustning av bostäderna i Vivalla.
 • I Vivalla centrum finns nu minibutiker.
 • Familjecentralen har byggts ut och förbättrats för att möta ökad efterfrågan.
 • Radhus på Visgatan kan hyrköpas eller köpas av boende som vill äga sin bostad.
 • Vivalla sportcenter har fått en ny konstgräsplan och ”ballonghallen” blir kvar permanent.
 • Ny idrottshall har byggts och en danslokal skapats vid Vivallskolan.
 • En rådgivande hyresgäststyrelse har startats.
 • Odlingslotter har förbättrats och städningen runt källsorteringsstationerna ökat
 • SFI-undervisning finns nu i Vivalla centrum,
 • En ”Boskola” startar nu på Focushuset för SFI- och Komvuxdeltagare
 • Föräldrastöd erbjuds med hjälp av kvinnor med somalisk bakgrund
 • 2 000 ferie- och sommarjobb erbjuds för ungdomar i Örebro
 • Föreningar får nu pengar för att skapa sommaraktiviteter för barn och unga. 
 • Vivallabadet erbjuder simundervisning.
 • Föreningsgården har öppet även på helger.
 • Vivallaskolan har öppnats upp för föreningsmöten.
 • Vivallaskolans fotbollsprofil har stärkts.
 • Örebroandan bedriver nu spontanidrott med 200-300 besökare under helgerna. 
 • En ny översiktsplan för Vivallas utveckling har tagits fram i dialog med boende.
 • En trygghetssatsning har genomförts från 2012 med en mängd fysiska åtgärder och ökad trygghet som resultat.
 • Busstrafiken har förbättrats kraftigt.
 • Ett nytt huvudcykelstråk från Vivalla till Västhaga har skapats.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-25 08:56