Möjligheternas Örebro. Fler Jobb och minskade klyftor. Val 2011.

15 maj går nordöstra valkretsen till val igen.

Kommunvalet 2011 kommer handla om den Nordöstra valkretsen. Men vi är alla berörda. För valet handlar om att vi vill skapa en stark kommunledning, ledd av Lena Baastad, som med energi och vilja kan utveckla Örebro. Örebro ska gå framåt för nya jobb och minskade klyftor. Alternativet är fler år av stopp och stängda dörrar där Sverigedemokraterna alltid får sista ordet.

Framåt Örebro. Tillsammans kan vi bygga ett möjligheternas Örebro. Ett jämlikt Örebro i jobb, med stark ekonomi och möjligheter för alla att leva ett rikare liv. Det är smartare att lösa problem tillsammans än att ställa människor mot varandra. Örebro tjänar på rättvisa!

Läs mer om valet genom att klicka här (du kommer till valmyndighetens hemsida).