15 åtgärder för ett tryggare Örebro

Vi måste ta människors oro på allvar. Vi ska göra vårt yttersta för att alla örebroare ska uppleva Örebro som en trygg stad och där alla har rätten att röra sig fritt, både kvinnor och män. Det finns inget politiskt förslag som tar bort all oro - eftersom den är personlig i sin karaktär - eller som gör att brottsligheten försvinner. Däremot kan vi göra insatser som bidrar till ett tryggare Örebro.

Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande (S)

Socialdemokraterna har 15 åtgärder som vi vill genomföra om vi vinner valet och som skulle göra Örebro till en tryggare stad.

1) Trygga, snygga tunnlar – vi kommer ta fram en strategi för hur vi gör stadens tunnlar mer trygga och snygga.

2) Apropå kvinnor och män - genusutbildning för samtliga kommunala tjänstemän. Genuskunskaper är en färskvara och behöver uppdateras för att vi ska uppnå en jämlik behandling av medborgarna.

3) Trygg i hemmet – En stor del av våld mot kvinnor sker i hemmet. Vi kommer att utbilda fastighetspersonal så att de kan ge stöd i stunden och hänvisa till ytterligare hjälp.

4) Ett nytt och tryggare Resecentrum – i arbetet med det nya Resecentrum ställer vi krav på att ett genusperspektiv används i framställandet av planer. För en ökad trygghet för resenärerna.

5) Samtrafiken införs igen – Tryggheten förstärks om man kan stå tillsammans med sina vänner och vänta på bussen.

6) NattStopp – vi vill utreda möjligheten för ensamåkande passagerare på nattbussen att ensam få stiga av mellan två ordinarie hållplatser. Ett framgångsrikt projekt som har genomförts i Kalmar.

7) Nattens hjältar – vi vill ge mer kommunalt stöd till nattvandrare.

8) Trygghetsjour – vi vill att kommunen tillsammans med polisen undersöker hur en stödtelefon kan inrättas dit människor kan ringa på helgnätterna för att känna sig trygga.

9) Ljus och ren stad - ökade investeringar i bättre belysning och klottersanering.

10) Förbättringar gör vi tillsammans - mer investeringar som bestäms tillsammans med dem som bor i ett område. Genom att öka delaktigheten med de boende ökar vi även tryggheten.

11) Stöd till goda krafter - Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt uttryck för ojämställdhet och vi behöver förbättra stödet både till Kvinnohuset och till Tjejjouren.

12) Trygg i skolan – vi vill genomföra årliga trygghetsvandringar på våra skolor så att eleverna kan känna sig bekväma i sin egen arbetsmiljö.

13) Trygg i spåret – vi vill öka närvaron av människor i motionsspåren så att det på vissa tider finns föreningar som tränar på platser som vissa motionärer upplever som otrygga.

14) Körkort som bidrar till mindre brott – vi vill inleda ett samarbete med körskolorna så att de förlägger sin övningskörning i områden som har en högre andel av inbrott.

15) Visa leg– att hemtjänstpersonal synligt visar legitimation när de besöker äldre är ett krav, inget som går att tulla på.

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-05 08:58