Din insats avgör!

Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att du ska känna dig mer trygg och inspirerad i din kontakt med örebroarna.

 

//Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

 

Framåt Örebro

Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011

Vårt budskap, vår organisation och kommunikation

 

Mål för valrörelsen

 

a) Vi vill kunna bilda en stark majoritet för ett Örebro som går framåt

b) Målet är att vinna två mandat till i Nordöstra valkretsen (vi vann totalt 7 i valet 2010)

b) Alla hushåll i Nordöstra valkretsen ska ha fått minst ett material från oss inför valet 2011

c) Vi ska knacka 30 000 dörrar (vi kommer knacka på samma dörr flera gånger för att återkoppla) och genomföra 35 000 samtal.

d) Vi ska göra en tydlig lokal valrörelse där våra s-föreningar spelar en central roll.

  Våra målgrupper

 

1.      Vi ska rikta oss till alla väljare (vi har ett ansvar för demokratin, att öka valdeltagandet, och vi är ett parti som vänder sig till alla människor).

 

2.      Födda utanför EU27 (når vi särskilt med dörrknackning)

 

3.      Vi ska vinna de osäkra genom riktade insatser:

 

4.      Första- och andragångsväljare

- genom nära samarbete med SSU ska vi kunna nå fler ungdomar i omvalet

 

Vårt budskap i omvalet 2011: Framåt Örebro!

 

Huvudbudskap: Framåt Örebro. Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans.

 

Huvudkonflikt:

Lena Baastad och Socialdemokraterna vill leda en stark kommunledning som kan utveckla Örebro framåt för nya jobb och minskade klyftor. Alternativet är flera år med koalitionens stopp och stängda dörrar, där Sverigedemokraterna avgör varje beslut.

 

Vägvalet: En kommun som satsar framåt eller en kommun som stoppar utvecklingen och ökar klyftorna? Vad tycker du?

 

Berättelsen:

Nu går 28 000 örebroare till val igen. Deras val kan göra skillnaden mellan ett Örebro som satsar framåt eller en kommun som stoppar utvecklingen och ökar klyftorna. Vi Socialdemokrater vet vad vi vill: Framåt Örebro! Vi vill att Lena Baastad och Socialdemokraterna får förtroendet att utveckla Örebro framåt för nya jobb och minskade klyftor.

 

Du minns kanske vad som hände efter valet i september 2010? Socialdemokraterna fick ökat förtroende, 34 000 örebroare (ca 40%) röstade på Socialdemokraterna. Det första vi gjorde var att räcka ut handen till övriga partier över blockgränserna, för att skapa en kommunledning i majoritet som inte var beroende av SD (Sverigedemokraterna). En stark kommunledning som kan ta Örebro framåt.

 

Koalitionen (Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) gjorde tvärtom. De var tydliga med att de ville fortsätta som om inget hänt, trots att de tappat platser i kommunfullmäktige och att samtliga partier gjort dåliga val. Koalitionen var beredd att styra i minoritet och låta SD (Sverigedemokraterna) få en utpressarroll med avgörandet i varje beslut.

 

Minns du de fyra år då Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet styrde? I fyra år fick örebroarna vänja sig vid otydlighet och tvekan, stopplistor och jobbstopp. Etableringar gick Örebro förbi och vi gick miste om nya jobb, antalet arbetslösa ungdomar ökade liksom socialbidragskostnaderna.

 

Många barn får inte möjlighet att vinna nya kunskaper i skolan och många äldre upplever stora brister i vård och service. Ändå föreslår de största borgerliga partierna nu sänkt skatt i Örebro kommun, pengar som tas från satsningar på välfärden.

 

Vi ser att det finns stora utmaningar och brister efter fyra år med koalitionen.

 

Vi Socialdemokrater vill framåt. Vi vill ha din hjälp att skapa Möjligheternas Örebro, där klyftorna minskar och alla kan utvecklas genom sitt arbete och engagemang. Varje barn ska ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det är viktigare än skattesänkningar som innebär nedskärningar på hundratals miljoner.

 

Vi vill vända utvecklingen. Vi vill investera i klimatsmarta lösningar, i bostäder, i bättre förskolor, i bättre skolor och i en attraktivare stad. Det ger fler företag och nya jobb. Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i vården, förskolan och skolan – och minska de ökande klyftorna.

 

I samverkan med näringsliv och medborgare kan vi möta stora utmaningar som är svåra för var och en att lösa enskilt. Vi vill skapa möjligheter till utveckling i Örebro och då måste vi våga tänka nytt och offensivt. Det är så jobben skapas och det är så vi kan utveckla vår stad.

 

·        Vill du se öppenhet och dialog istället för stängda dörrar?

·        Vill du se en stark kommunledning som ger snabba besked till företag som vill växa eller vill du se ett kommunstyre där SD (Sverigedemokraterna) avgör varje beslut?

·        Vill du investera i ökad kvalitet i förskolan och äldrevården istället för nedskärningar för att sänka skatten med hundratals miljoner?

·        Vill du investera i ÖBO istället för att sälja ut fler ÖBO-lägenheter?

 

Den 15 maj är det val i den nordöstra delen av Örebro. Då avgör 28 000 örebroare hur vår kommun ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Ska Örebro gå framåt eller ska vi gå tillbaka till stopp och stängda dörrar? Vi Socialdemokrater lovar inte mer än vi kan hålla. Vi vet att vi kan lova ett Örebro som går framåt. Tillsammans kan vi bygga Möjligheternas Örebro.

 

Våra vallöften

 

1.      1000 nya förskoleplatser. Förskolesatsningen motsvarar cirka 60 avdelningar för att kunna täcka de behov vi ser. 300 miljoner investeras i att rusta upp och bygga nya förskolor och skolor.

2.      Läxhjälp till alla barn. Läxhjälp ska erbjudas i grundskolan till alla barn som vill eller behöver.

3.      Trygghet för äldre. 300 nya trygga bostäder för äldre.

4.      Helgöppna fritidsgårdar. I ett första steg ska fem av Örebros nio större fritidsgårdar vara helgöppna.

5.      Mer vindkraft. 8 moderna vindkraftverk byggs tillsammans med örebroare, företag och andra.

6.      60 miljoner investeras i klimatomställning av bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden.

7.      Nya jobb. Genom ett tillväxtbolag tillsammans med näringsliv och offentliga aktörer skapas nya jobb för unga. Alla unga ska få vägledning eller jobb från första dagen av arbetslöshet

8.      Snabba besked för fler jobb. Växande företag ska få kontakt samma dag, erbjudas en träff inom en vecka och få en tydlig plan för kommunens hantering inom en månad

  Vår kommunikation

 

Det personliga samtalet är den mest effektiva kampanjmetoden. Våra medlemmar är våra kommunikatörer! De måste få stöd och uppmuntran att ta samtalet.

 

Våra metoder syftar i första hand till att skapa situationer för politiska samtal eller att underlätta kommande samtal samt att bekräfta tidigare samtal. I vår valrörelse står samtalet i fokus. För oss är det viktigt att nå människorna i den Nordöstra valkretsen där de bor. Vår vad-tycker-du?-kampanjen är grunden för vår valrörelse.

 

Följande metoder är viktiga för att skapa samtal:

- Dörrknackning

- Telefonsamtal

- Materialutdelning till alla hushåll

-”Hur vill du utveckla ditt område”-möten

 

Ett samtal bygger på att vi kan lyssna, och vi ska sträva efter att prata om det som väljaren vill prata om. Det personliga samtalet syftar till dialog: Vad-tycker-du?

 

Vår toppkandidat

I omvalet 2011 kommer vi gå till val med följande kandidater:

  • Toppkandidat Lena Baastad
  • Lokala kandidater
  • Övriga kandidater

 

Vår valledning

Roger Rådström

Lena Baastad

Camilla Andersson

Björn Sundin, valledare

Peter Dahlgren, ombudsman

 

Din insats avgör! Alla kan delta – lätta vägar in i valrörelsen

 

Du kan engagera dig, och det är enkelt. Du kan göra lite och du kan göra mycket! Du väljer.

Small

·        Bär en sosseknapp på jackan

·        SMS:a 10 vänner och säg att de ska rösta på Socialdemokraterna

·        Bli medlem i vår grupp på Facebook: Socialdemokraterna i Örebro

·        Besök vår hemsida socialdemokraterna.se/orebro eller delta i diskussionen på vadtyckerdu.nu

Medium

·        Prata med 10 bekanta om varför de ska rösta eller engagera sig

·        Skriv en insändare

·        Skriv i en egen blogg och kommentera på andras

·        Dela ut flygblad

 Large

·        Knacka på hos grannarna och berätta varför Socialdemokraterna är viktiga

·        Häng med på aktiviteter ordnade av Tankarnas Trädgård

·        Följ med på en aktivitet som ordnas av Socialdemokraterna. Träffa politiker och påverka dem!

·        Skänk pengar till Socialdemokraternas valfond

Extra Large

·        Delta i dörrknackningar

·        Skapa egna aktiviteter och sprid dem på nätet

·        Bli politiker själv och kandidera till ett uppdrag

·        Blogga och twittra.

 

Hör av dig till oss för att delta i valkampanjen!

 

·        Kom in till oss på Stortorget 19.

·        Eller hör av dig på 019-16 71 10.

·        Eller skriv till oss på orebro@socialdemokraterna.se

·        Eller besök vår hemsida socialdemokraterna.se/orebro

 

 

Frågor och svar om omvalet

Varför blir det omval?

I första hand var det ett ovanligt jämt valresultat och 17 ogiltiga röster som räknats. Statistiker har räknat ut att med de ogiltiga rösterna är det nästan 40 procent sannolikhet att det sista mandatet kunde ha tillfallit Folkpartiet. I överklagan fanns flera andra punkter lyfta som Valprövningsnämnden granskat. Valprövningsnämnden konstaterar att det vid genomförandet av valet till kommunfullmäktige förekommit avvikelser från föreskriven ordning i tre punkter: 1) Valtältets placering i Vivalla centrum 2) Oordning i vallokalen i Vivalla centrum 3) En förtidsröst från Halmstad har inte räknats.

 

Hur ska vi säkerställa att det inte händer igen?

Vi måste gemensamt säkerställa att även de som engagerar sig på sin fritid vet vilka regler som gäller i en vallokal. Och även om många människor röstar samtidigt måste röstmottagarna säkerställa att allt går rätt till i röstlokalen.

I samtal med partiorganisationen har vi kommit fram till några åtgärder. I allt vårt interna kommunikationsmaterial kommer vi bland annat att se till att det finns tydlig information om regler och förhållningssätt.

Valnämnden måste säkerställa att de som arbetar som röstmottagare vet vilka regler som gäller och känner sig trygga med att utöva sitt uppdrag. Även om många människor röstar samtidigt måste röstmottagarna kunna säkerställa att allt går rätt till i röstlokalen.

 

Rösträtt

Rösträtt i valet har de som den 15 april, 30 dagar innan valdagen (dvs dagen för omvalet) är folkbokförda inom den nordöstra valkretsen, och

·        är svensk medborgare, eller

·        är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge, eller

·        är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt fyller 18 år senast på valdagen.

Svenska medborgare som är utvandrade (utlandssvenskar) har inte rösträtt.

 

Röstkort

Precis som inför valet i höstas kommer de som är röstberättigade att få ett röstkort tillsänt sig. På röstkortet står det vallokalens adress och öppettider. Vallokalen är bara öppen på valdagen. Där finns även information om hur man kan rösta på annat sätt, t.ex. förtidsrösta.

Klara lokaler för förtidsröstning är Glanshammars bibliotek, Lillåns församlingshem, Olaus Petriskolan och Vivalla bibliotek. Fler kan tillkomma.

Den som ska förtidsrösta måste ha med sig röstkortet. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som väljaren hör till. Det är där som rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-22 09:02