En förskola med barnen i centrum

Vi vill skapa en förskola i Örebro med fler platser, mindre grupper och ökad flexibilitet. Läs om våra satsningar i förskolan här!

Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande (S)

 

1000 nya förskoleplatser

- Vinner vi valet kommer vi att från början ge i uppdrag åt förvaltningen att ta fram en plan för hur, när och var förskoleutbyggnaden ska ske.

- Vi kommer att följa befolkningsprognoserna var och när det behöver byggas och bygga i tid.

- Målet är att barngruppernas storlek ska minska och personaltätheten öka.

- Socialdemokraterna vill att medborgarna görs delaktiga i fler beslut och kommer att införa ett krav i Örebro kommun på att alla stora eller principiellt viktiga beslut ska föregås av ett samråd där kommuninvånarna har möjlighet att komma in med synpunkter. Vi vill ta till vara på era synpunkter när förskoleutbyggnaden ska ske.

 

Flexibla tider på förskolan

- Vi kommer att utreda behovet och önskemål av mer nattomsorg. Idag finns bara en nattöppen förskola i hela Örebro på Väster. Behövs det fler avdelningar och i så fall var?

- Vi kommer att utreda hur förskolan kan bli mer flexibel när det gäller tider för lämning och hämtning.

 

Investera i bättre förskolelokaler

- Socialdemokraterna vill att Örebro kommun tar fram en plan för rustning av Örebros förskolor och skolor. Målet är rustning av en skola per år i Örebro kommande år.

- Lekplatser på förskolor och skolor ska rustas genom riktade bidrag som bara får användas när föräldrar, barn och personal tillsammans diskuterat hur man vill ha det.

- Slitna lekplatser som finns i kommunen ska fräschas upp och det ska skapas mer och fler kreativa miljöer för lek och bus, gärna i samarbete med barn och konstnärer.

Förskolepersonalen förtjänar en bättre situation!

- Vi vill att det beslutet vi genomförde tidigare ska återinföras, att alla nya tjänster som utlyses i Örebro ska vara på 100 procent. Så höjer vi tjänstgöringsgraderna.

- Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska försvinna.

 

Valet den 15 maj avgör hur Örebro ska styras. Ska Örebro gå framåt eller bakåt?

 

Vi socialdemokrater säger nej till att sänka skatten och vill hellre investera pengarna i en bättre förskola. Vi vill investera i nya jobb i Örebro och på så sätt kommer ännu fler skattepengar in till kommunen. Då blir förskolan ännu bättre.

Sänker man skatten blir det mindre pengar till välfärden. Då blir det svårare att göra förskolan bättre.

Läs hela vårt program här! 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-04 13:03