En växande kommun med nya möjligheter - Budget för 2013


Lena Baastad presenterar 2013 års budget.

Den politiska majoriteten i Örebro bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet presenterade kunde i oktober förra året presentera budgeten för år 2013. Budgeten innehåller ökade anslag med 100 miljoner kronor för långsiktiga satsningar på förskola, omsorg och andra välfärdssatsningar.
 

Örebro kommun har en välskött ekonomi. Genom en aktiv politik har kommunledningen sett till att skattebetalarnas pengar har behandlats ansvarsfullt. Antal människor som går på försörjningsstöd minskar i Örebro kommun. Det skapar utrymmen för att göra satsningar på andra delar i välfärden.

- Örebro kommun ska vara en kommun där människor ges möjligheter att utvecklas och bidra. Kommunens befolkning växer hela tiden, vilket ställer höga krav på att hela tiden rusta den kommunala verksamheten. I Örebro står inte utvecklingen stilla, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S).

I kommunens investeringsbudget som sträcker sig till 2016 görs tydliga prioriteringar på välfärd. Kommunledningen satsar mer än tidigare på underhållet av fastigheter och ligger i linje med de ökande behov som finns i en växande kommun. Vi prioriterar satsningar på välfärden, såsom att renovera Lillåns- och Vintrosa skola, men satsar också framåt genom att göra området vid konserthuset till ett kulturområde.

I budgeten finns bland annat satsningar på ökade öppettider på fritidsgårdar, kvalitetsutveckling i skolan och att möta de utmaningar som finns inom LSS. Det avsätts medel för att öka antalet heltider och minska de delade turerna, näringslivsutveckling och utbildning i mänskliga rättigheter.

Budgeten genomsyras av förebyggande insatser. Det handlar bland annat om att prioritera ungas psykiska hälsa och att bygga ut familjecentralen i Vivalla. Kommunledningen fokuserar på att förbättra vardagen för många människor genom tidiga insatser, ökad valfrihet och en bättre välfärd.

Framåt Örebro!

Klicka här för att ta del av budgeten.
Klicka här för att ta del av bilaga 3: Investeringsprogram.

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-05 12:48