Frågor och svar om ny kommunledning

Här hittar du aktuella frågor och svar om en ny kommunledning i Örebro kommun. Har du fler frågor? Skicka en e-post till orebro@socialdemokraterna.se

 

Varför kunde inte S och V styra i minoritet?

Vi hade som förstahandsval att ingå ett styre ihop med Vänsterpartiet. Nu lyckades vi inte få ihop en egen majoritet och var tvungna att söka stöd över blockgränsen för att inte låta SD få en vågmästarroll och därmed ha den avgörande rösten i varje beslut. I nämnderna hade platserna fördelats så här: 7 stycken till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 7 stycken till koalitionen och 1 plats till Sverigedmokraterna.

 

Vi har haft ett bra samarbete med Vänsterpartiet men för Örebros skull krävs breda överenskommelser och det var inte möjligt att hitta någon annan blocköverskridande lösning som samlade en majoritet av platserna i Kommunfullmäktige. Både Centerpartiet och Kristdemokraterna var ovilliga att ingå ett samarbete ifall Vänsterpartiet var en del av det. I den frågan var de orubbliga.

 

Att styra i minoritet var inget alternativ för oss. S+V har tillsammans 7 platser i nämnderna och Koalitionen har också 7. Det är troligt att vi inte fått någon majoritet och SD får utslagsrösten. Vi skulle förlora omröstning om budget och Lena Baastad skulle inte bli kommunstyrelsens ordförande. Det betyder att vi går in i rollen som opposition. Ett sådant läge vill vi inte stå inför.

 

Varför blev det just Centerpartiet och Kristdemokraterna?

Innan uppgörelsen mellan oss tre partier var klar fanns det två alternativ för vilket styre vi skulle ha i kommunen. Det ena alternativet innebar överenskommelser med Vänsterpartiet om välfärdsfrågor och med Moderaterna om tillväxtfrågor. Både M och V var inblandade i de samtalen. Men M valde att backa och var inte längre intresserad av en sådan lösning.

 

Det andra alternativet var det vi nu står inför. Ett samarbete med Centerpartiet och Kristdemokraterna, där vårt samarbete med Vänsterpartiet var tvunget att upphöra. Det var en förutsättning för att få ihop en politisk majoritet.


Vi har hela tiden varit tydlig med att vi vill samla Örebro för nya jobb och minskade klyftor. Örebro behöver fler breda överenskommelser och därför krävs en bred samling - över blockgränserna - för att återskapa ett samarbetsklimat som möjliggör samtal och överenskommelser i långsiktiga utvecklingsfrågor. Örebro behöver komma bort från de senaste årens konflikter och motsättningar. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har haft positiva och förtroendeingivande samtal och vi är överens om att skapa en stark majoritet. Vi vägrar sätta oss i en situation som ger SD avgörandet i alla viktiga frågor, och då måste vi hitta en lösning som inkluderar 33 av Kommunfullmäktiges 65 platser; någon annan konstellation för detta har helt enkelt inte varit möjlig att hitta.

 

En viktig utgångspunkt för oss har varit att inte behöva kompromissa bort vår politik. I valet fick vi utan tvekan det största stödet från örebroarna. 41 % valde att lägga sin röst på oss. Det är ett kvitto på att människor har förtroende för vår politik.

Varför inte FP, M, MP eller SD?
SD är uteslutet, vi samarbetar inte med rasistiska partier som inte ställer upp på alla människors lika värde. Vi har fört samtal med både M och MP och när det gäller MP så kändes det inte möjligt att komma överens i ett antal viktiga utvecklingsfrågor som vi anser är avgörande för att skapa nya jobb och tillväxt i Örebro. Dessutom ville de ha poster som vi inte var beredda att ge upp.


När det gäller Moderaterna får frågan ställas till dem, vi förde länge samtal och så sent som för en vecka sedan trodde vi att såväl Moderaterna som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna skulle vara en del i en bred lösning.

 

Varför har det tagit sådan tid?

Vi styr fortfarande Örebro kommun enligt den överenskommelse om samstyre mellan sju partier som gällt sedan årsskiftet och det är först nu i slutet på juni som nya beslut om det kommande styret av kommunen behöver fattas. Med tanke på att vi har fört de här samtalen vid sidan av det ordinarie arbetet med att styra Örebro kommun så är det inte konstigt att det tagit några veckor att komma överens om detta.

 

Det hade inte varit ansvarsfullt ifall vi forcerat fram ett samarbete som inte blev bra för Örebro långsiktigt. Därför har denna tid behövts för att finna en uppgörelse som innebär en stabil politisk majoritet som kan minska klyftor och skapa nya jobb.

Vad är ni inte överens om?

Det finns säkert flera politiska frågor som vi inte är helt överens om, men vi kommer att klara att hantera dem också. I ett samarbete där man litar på varandra och är beredd att diskutera igenom frågor för att hitta kompromisser går det också att hantera frågor som man inte är helt överens om.

 

Det är viktigt att påpeka att detta samarbete inte innebär att tre partier ska bli lika varandra. Vi är tre olika partier som har olika ståndpunkter i en del frågor, och är baserade på olika ideologier. Men i diskussionerna har både KD och C varit villiga till dialog och kompromisser som gör att vi känner en trygghet i att lösa viktiga och svåra utmaningar i vår kommun. Vi vill alla bidra till ett nytt samtals- och samarbetsklimat i kommunen så att vi kan utveckla Örebro framåt.

 

Att S samarbetar över blockgränsen är inget ovanligt. I Sundbyberg samarbetar S med MP, C och KD. I Falköping samarbetar S, C och KD och i Karlshamn S, KD, FP och C. I hela landet finns det 18 blocköverskridande samarbeten i kommuner.

Vem tar ansvar för vad?

Att fördela alla uppdrag återstår men vi är överens om fördelningen av de ledande uppdragen:


Kommunstyrelseordförande                                           Socialdemokraterna

Ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad              Socialdemokraterna

Ordförande i programnämnd Barn och Utbildning         Socialdemokraterna

Ordförande i Social Välfärd                                           Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskott                                   Kristdemokraterna

Kommunfullmäktigeordförande                                     Kristdemokraterna


När presenteras ett gemensamt program för den nya majoriteten?

Arbetet med kompletteringsbudgeten, för hösten 2011 pågår och är klart inom några veckor. En gemensam politisk plattform kommer att presenteras 17 juni.
Arbetet med budget för 2012 pågår och huvuddragen i det kommer att vara klart före sommaren, slutligt beslut om nästa års budgetdokument och styrdokument fattas i Kommunfullmäktige i höst.

 
Går ni till val 2014 som ett gemensamt alternativ?

Den frågan är för tidigt väckt. Vi har inte diskuterat valet 2014, vi lägger vår kraft på de frågor som måste hanteras nu. Det finns gott om frågor som legat och väntat alltför länge med anledning av omvalet. Vår gemensamma ambition är att fatta tydliga och snabba beslut i frågor som är avgörande för Örebros utveckling. Vi kommer självklart att gemensamt utvärdera vårt samarbete och vi förutsätter att vi även inför nästa val kommer att söka breda överenskommelser som gör att Örebro kan utvecklas och gå framåt.

Hur blir det med vårdnadsbidraget?
Alla vet att vi socialdemokrater inte vill behålla vårdnadsbidraget men självklart krävs kompromisser för att vi ska kunna bilda en ny stark majoritet. Vilka de är vet vi ännu inte.

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-10 09:24