Lena Baastad om en ny kommunledning

Örebro kommun har under längre tid stått utan en stabil kommunledning. Istället för utveckling och nya jobb har det senaste året kännetecknats av handlingsförlamning och otydlighet. Vi Socialdemokrater vill något annat: Framåt Örebro. Därför bildar vi nu en blocköverskridande kommunledning. En kommunledning med kraft att förändra för fler jobb och minskade klyftor.

 

Kommunvalet den 19 september slutade med att inget politiskt alternativ fick egen majoritet. I omvalet den 15 maj fick Socialdemokraterna nu ytterligare ett mandat, totalt 28 stycken. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick 32 mandat, ”Koalitionen” 29 mandat och Sverigedemokraterna 4 mandat. Återigen riskerade Örebro kommun handlingsförlamning och stopp. Jag har hela tiden varit tydlig med att vi vill skapa en bred majoritet som är oberoende av Sverigedemokraterna.

 

Hade vi inte hittat en bred överenskommelse hade Sverigedemokraterna fått den avgörande rösten i alla frågor i kommunens nämnder. I nämnderna hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fått 7 platser, ”koalitionen fått 7 platser och Sverigedemokraterna 1 plats. I någon nämnd hade vi kanske med hjälp av lottning vunnit en plats till. Men sammantaget hade det betytt opposition för oss. Sverigedemokraterna röstar nästan uteslutande med de borgerliga partierna. Vi hade inte fått igenom vår budget och vi hade inte fått ordförandeuppdrag. Vi hade återigen varit ett oppositionsparti.

 

Socialdemokraterna i Örebro kommun inledde förhandlingar med följande alternativ:

1.   Bryta vårt vallöfte och bilda minoritetsstyre med Vänsterpartiet och göra oss beroende av Sverigedemokraternas stöd, med risken att förlora varje votering eller behöva föra samtal med Sverigedemokraterna. (Det stod tidigt klart att inget parti i Koalitionen var beredd att släppa fram ett minoritetsstyre för S+V)

2.   Inleda samtal med något eller några av partierna i Koalitionen för att bilda en stark kommunledning i majoritet som kan ta Örebro framåt.

3.   Fortsätta i opposition, det vill säga Koalitionen fick styra med inflytande av Sverigedemokraterna.

 

Vi socialdemokrater förhandlade hela tiden för att i första hand bilda majoritet tillsammans med Vänsterpartiet . För Socialdmeokraternas styrelse stod det snart helt klart att inget parti ville acceptera en lösning med S+V i minoritetsstyre och lägga ner sina röster vid varje votering.

 

Vi förde samtal med Moderaterna, men det slutade med att de sa nej till ett samarbete. Miljöpartiet ställde ultimativa krav att Vänsterpartiet inte skulle vara med och att de skulle få ordförandeposten i antingen Programnämnd Samhällsbyggnad eller Kommunstyrelsen. Vi var inte beredda att betala det priset. Folkpartiet bedömde vi som omöjligt att föra ordentliga diskussioner med efter den valrörelse som vi nyss bevittnat.

 

Återstod gjorde då Centerpartiet och Kristdemokraterna, men också de hade krav på att Vänsterpartiet inte skulle kunna vara med i en blocköverskidande lösning. Det var ett ultimat krav. Det var tuffa förhandlingar och låsningar men till sist stod alternativet mellan att acceptera det eller gå i opposition.

 

Vi stod inför ett läge med kaos och ytterligare år av otydlighet, där Socialdemokraterna med 28 mandat skulle sitta i opposition på läktaren när det kantrade åt fel håll för Örebro kommun. Eller så skulle vi bryta upp blocken och hitta en ny bred och stark kommunledning.

 

Jag vill ta ansvar för vår politik och för Örebro. Vi kan inte sitta på läktaren och se en försvagad koalition med stöd av Sverigedemokraterna försöka manövrera vår kommun. Vi såg då ett tydligt alternativ i samarbete med Centerpartiet och Kristdemokraterna.

 

Det är inte lätt att lämna en samarbetspartner. Men jag har informerat och diskuterat allt detta under hela processen med Vänsterpartiet.

 

Trots att det finns skillnader mellan våra partier visar både vi, Centerpartiet och Kristdemokraterna styrka när vi nu inleder ett samarbete för Örebro skull. Jag och Socialdemokraterna angrips lika hårt som nu också Centerpartiet och Kristdemokraterna angrips.

 

Vi har inom flera områden tidigare samarbetat med Centerpartiet ibland annat Örebro läns landsting. Vi har haft stort förtroende för Rasmus Perssons (C) arbete i Programnämnd Social välfärd där han har varit ordförande. Han har lyssnat trots att vi utgjorde opposition.

 

Ofta har våra meningsskiljaktigheter funnits med Kristdemokraterna. Exempel på det är Rudbecksskolan och vårdnadsbidraget. Den kritiken kvarstår. Rudbecksskolan hittar vi en bra lösning på just nu. Vi bedömer att vårdnadsbidraget är en sådan fråga vi kan leva med i tre och ett halvt år till, även om vi inte alls är speciellt glada över det. Men nu får vi chansen att satsa på och utveckla förskolan – vår hjärtefråga. Det hade vi aldrig lyckats med i opposition.

 

Vi är dessutom för valfrihet, men inte högerns valfrihet där plånboken styr vilka val du kan göra. Vi är för människors rätt att göra val i livet, vilket också Centerpartiet och Kristdemokraterna är. Men för oss ska valfriheten vara på den enskildes villkor, inte på marknadens. Nu är det vi som kan hitta dessa lösningar för Örebro – inte Moderaterna. Nu kan vi få gehör för en kommun där behoven styr och inte plånboken.

 

Jag förstår att det finns en osäkerhet inför framtiden. Det finns en besvikelse över att inte att inte få en egen majoritet. Vi kommer nu arbeta med en en politisk plattform för kommunen, en kompletteringsbudget för 2011 och budget för 2012. Då kommer vi visa att vi inte sitter på läktaren. Vi tar ansvar för ett Örebro som går framåt. För fler jobb och för minskade klyftor. Istället för opposition är vi nu med och skapar en kommunledning med en socialdemokrat som kommunstyrelsens ordförande.

 

 

Lena Baastad 

Tillträdande ordförande i Kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-10 14:46