Så vill vi minska klyftorna i Örebro


Det här är den politiska berättelse som medlemmarna i Socialdemokraterna i Örebro har tagit fram. Den pekar ut de utmaningar som vi står inför och de förslag på lösningar som vi ser. Vi vill tydliggöra vad socialdemokratisk politik är och hur vi kan påverka Örebros utveckling.


Fler jobb, minskade klyftor och nya möjligheter

Socialdemokraterna i Örebro gick till val på att skapa fler jobb och nya möjligheter samt minska klyftorna. Örebro ska vara en kommun där alla kan bidra till samhällets utveckling, utifrån sina egna förutsättningar.

Fler jobb och nya företag. Socialdemokraterna vill att Örebroarna ska ha arbeten – då stärks både människor och välfärden. Ett långsiktigt och strategiskt arbete krävs för att Örebros näringsliv ska utvecklas. Samverkan med universitetet, arbete för att stärka arbetsmarknadsregionens kommunikationer och modet att driva på utvecklingen för en stark logistikregion är viktiga frågor för oss. När vi bygger vår kommun större och starkare bidrar det också till fler arbetstillfällen. Satsning på vindkraft leder till nya gröna jobb och understryker ambitionen att stärka kommunens klimatarbete. Västerporten har startats för att skapa arbete och utveckling på Väster. Vi ser konkreta resultat av insatserna för fler jobb och nya företag. Beroendet av försörjningsstöd sjunker i Örebro.

Minskade klyftor. I Sverige fortsätter barnfattigdomen och arbetslösheten att öka. Regeringen är nöjd med sin politik som bidrar till ökade klyftor. Örebro har en kommunledning som tar arbetslösheten på allvar. Vi bekämpar ökande klyftor och barnfattigdom. Nya sommaraktiviteter för barn och deras familjer är ett exempel. Läxhjälp ett annat exempel. Förstärkt ungdomsverksamhet i fritidsgårdar, i föreningsverksamhet och nya idrottsanläggningar är ett tredje. Att vår välfärd fördelas efter behov är viktigt för socialdemokratin.

Nya möjligheter. Varje barn ska ha rätt till en bra start i livet. Nya möjligheter skapas när skolan ser elevernas olika behov och ger dem möjligheter till ett bra liv. Alla, oavsett storlek på plånbok, ska ha rätt till en god omsorg när behov finns. Det ska vara möjligt att hitta en bostad. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Välfärden utvecklas när kommunens anställda kan växa och utvecklas i sina roller. När detta sker, då växer Örebro tillsammans med invånarna. Vi Socialdemokrater arbetar för att nya möjligheter skapas varje dag.

En stad där alla deltar. Örebro är en stad som växer snabbt. Vi vill bygga samman Örebro. Det är hög tid att samla invånarna för en utveckling där alla kan vara med och skapa en kommun fylld av spännande miljöer, arbetsplatser, utbildningar, kultur, naturupplevelser, föreningsliv och en mångfald av bostäder. Vi vill att många deltar i ett gemensamt arbete för ett växande Örebro - kvinnor, män, barn, äldre, svenskar och invandrare. En kompetent och aktiv kommunledning är viktigt för att driva arbetet framåt – liksom Örebroarnas engagemang och kunskaper.

Socialdemokraterna fick ökat förtroende i valen 2010 och 2011. Vi tog ansvar för att skapa en stark kommunledning som inte är beroende av Sverigedemokraterna. Det innebär kompromisser, men också ett tryggt stöd för de socialdemokratiska idéerna om fler jobb, minskade klyftor, nya möjligheter. De flesta av våra vallöften är genomförda redan under 2012. Under 2013 och 2014 fortsätter vi framåt. Örebro växer. Balansen mellan verksamhetsutveckling och att våga investera i nya bostäder och lokaler inom kommunen är viktig. Vi socialdemokrater har en plan för hur Örebro kan få växa, samtidigt som ingen lämnas bakom.

Vi vill att Lena Baastad och Socialdemokraterna ska genomföra de frågor vi gick till val på. Med oss socialdemokrater vid rodret har Örebro:

  • En politik som har modet att ta de nödvändiga besluten för fler jobb, minskade klyftor och nya möjligheter
  • En kommunledning som lyssnar på medborgarna och olika aktörer i samhället så att alla är med och bidrar till utvecklingen
  • En kompetent och trygg ledning
  • En kommunledning som skapar en trygg välfärd. Skolor rustas. Förskoleplatser skapas. Äldrevården och omsorgsboenden byggs ut.
Sidan uppdaterades senast: 2013-02-26 10:59