Örebro världens bästa stad för barn

Vi vill att Örebro ska vara världens bästa stad för barn. Det kräver att vi tar krafttag mot barnfattigdomen och att vi ökar resurserna till det barn behöver: trygga familjer, bra förskolor, bra skolor, bra lekparker och en bra fritid.

Vi socialdemokrater sätter upp följande mål fram till 2020:

 • Halvera barnfattigdomen i Örebro till 2020
 • Till 2020 ska arbetslösheten i Vivalla och Oxhagen ha halverats. Oavsett var man bor i Örebro ska man möjligheter till ett riktigt jobb.
 • 2020 ska alla barn ha möjlighet att med stolthet berätta om sin sommar när de kommer tillbaka till skolan efter lovet. Barn ska ha rätt till en rik och spännande fritid oavsett föräldrarnas plånbok.

För att nå dit har vi arbetat fram en handlingsplan (klicka och läs hela om du vill):

En bra förskola och skola för alla barn:

 • Investera 300 miljoner i förskolor och skolor
 • 1000 nya förskoleplatser
 • Flexibla öppettider på förskolan
 • Språkets formas redan i förskolan, satsa på språkstöd
 • Förbättra och rusta förskolorna och skolornas lekgårdar
 • En skola utan avgifter
 • Språkklasser och studiestöd på sitt modersmål
 • Erbjud organiserad läxhjälp
Barn ska ha rätt till en rik fritid oavsett föräldrarnas plånbok:
 • Spännande och roliga lekplatser
 • Plaskis – en mötesplats för barn och vuxna
 • Helgöppna fritidsgårdar
 • Fritidsgård för gymnasieungdomar i Vivalla
 • Sommarkollo och Dagkollo
 • Ett program för en mer ungdomsvänlig kommun
 • Kultur för barn och unga
 • En ny spontanidrottsarena varje år 
 • Utveckla isbanan i Vivalla genom att bygga tak
Förslag för fler jobb:
 • Utvecklingsbolag Vivalla
 • Etableringsgaranti för företag
 • Kompetenssatsningar för jobb
 • Tillväxtbolag nya jobb för unga
 • Jobb och insatser från första dagen av arbetslöshet

Läs gärna hela vår handlingsplan för att Örebro ska bli världens bästa stad för barn!

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-05 14:16