Så skapar vi nya jobb i Örebro!

Med inspiration från Södertälje vill Socialdemokraterna i Örebro utveckla nya kommunala bolag för att stärka tillväxten, minska klyftorna och skapa nya jobb.

- Vi måste våga använda våra befintliga och kommunala bolag som ett politiskt instrument för att göra sociala förändringar. Vi måste bli bättre på att kombinera det affärsmässiga tänkandet med det sociala perspektivet. Att många människor i Örebro saknar ett arbete är ett slöseri som Örebro inte har råd med, säger Lena Baastad. 

- Det viktigaste för att bryta boendesegregationen är att skapa nya jobb. Vi måste hitta nya vägar och andra vägar. Insatserna som gjorts hittills har inte varit tillräckligt bra, vi måste göra mer. Därför vill vi ge ÖBO och Örebroporten i uppdrag att starta ett nytt dotterbolag ”Utvecklingsbolag Vivalla”, säger Lena Baastad.

- Det nya bolaget ska bygga kontor och små företagslokaler i Vivalla, och minst hälften av dem som anställs i bolaget ska komma från Vivalla, säger Lena Baastad.

För att de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden ska komma i jobb krävs nytänkande och okonventionella samarbeten. Näringslivet har unika möjligheter att gå från ord till handling. Därför vill vi att Örebro kommun tillsammans med näringsliv och offentliga aktörer startar ett tillväxtbolag där arbetslösa ungdomar får anställning med kollektivavtalsenlig lön

Läs mer om vår satsning på utvecklingsbolag i Vivalla: Utvecklingsbolag och tillväxtbolag för nya jobb. 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-19 15:17