Vår valbok

Här kan du läsa vår val-BOK om vårt Budskap, vår Organisation och vår Kommunikation (klicka!)

Vill du inte ladda ned pdf:en finns texten nedan:

 

Valbok 2011

– Budskap, Organisation, Kommunikation plan för valrörelsen 2011

1) Våra mål för valrörelsen

a) Vi vill kunna bilda en stark majoritet för ett Örebro som går framåt

b) Vi ska vinna två mandat till i Nordöstra valkretsen (vi vann totalt 7 i valet 2010)

b) Alla hushåll i Nordöstra valkretsen ska ha fått minst ett material från oss inför valet 2011

c) Vi ska knacka 30 000 dörrar (vi kommer knacka på samma dörr flera gånger för att återkoppla) och genomföra 35 000 samtal.

d) Vi ska göra en tydlig lokal valrörelse där våra s-föreningar spelar en central roll.

 

2) Våra målgrupper

- Vi ska rikta oss till alla väljare (vi har ett ansvar för demokratin, att öka valdeltagandet, och vi är ett parti som vänder sig till alla människor).

- Födda utanför EU27 (når vi särskilt med dörrknackning)

- Vi ska vinna de osäkra genom riktade insatser:

- Första- och andragångsväljare

- genom nära samarbete med SSU ska vi kunna nå fler ungdomar i omvalet

 

3) Vårt budskap i omvalet 2011: Framåt Örebro!

 

Huvudbudskap: Framåt Örebro. Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans.

 

Huvudkonflikt:

Lena Baastad och socialdemokraterna vill leda en stark kommunledning som kan utveckla Örebro framåt för nya jobb och minskade klyftor. Alternativet är flera år med koalitionens stopp och stängda dörrar, där Sverigedemokraterna avgör varje beslut.

 

Vägvalet: En kommun som satsar framåt eller en kommun som stoppar utvecklingen och ökar klyftorna? Vad tycker du?

 

Berättelsen:

Nu går 28 000 örebroare till val igen. Deras val kan göra skillnaden mellan ett Örebro som satsar framåt eller en kommun som stoppar utvecklingen och ökar klyftorna. Vi Socialdemokrater vet vad vi vill: Framåt Örebro! Vi vill att Lena Baastad och Socialdemokraterna får förtroendet att utveckla Örebro framåt för nya jobb och minskade klyftor.

 

Du minns kanske vad som hände efter valet i september 2010? Socialdemokraterna fick ökat förtroende, 34 000 örebroare (ca 40%) röstade på socialdemokraterna. Det första vi gjorde var att räcka ut handen till övriga partier över blockgränserna, för att skapa en kommunledning i majoritet som inte var beroende av SD (Sverigedemokraterna). En stark kommunledning som kan ta Örebro framåt.

 

Koalitionen (Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) gjorde tvärtom. De var tydliga med att de ville fortsätta som om inget hänt, trots att de tappat platser i kommunfullmäktige och att samtliga partier gjort dåliga val. Koalitionen var beredd att styra i minoritet och låta SD (Sverigedemokraterna) få en utpressarroll med avgörandet i varje beslut.

 

Minns du de fyra år då Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet styrde? I fyra år fick örebroarna vänja sig vid otydlighet och tvekan, stopplistor och jobbstopp. Etableringar gick Örebro förbi och vi gick miste om nya jobb, antalet arbetslösa ungdomar ökade liksom socialbidragskostnaderna.

 

Många barn får inte möjlighet att vinna nya kunskaper i skolan och många äldre upplever stora brister i vård och service. Ändå föreslår de största borgerliga partierna nu sänkt skatt i Örebro kommun, pengar som tas från satsningar på välfärden.

 

Vi ser att det finns stora utmaningar och brister efter fyra år med koalitionen.

 

Vi Socialdemokrater vill framåt. Vi vill ha din hjälp att skapa Möjligheternas Örebro, där klyftorna minskar och alla kan utvecklas genom sitt arbete och engagemang. Varje barn ska ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det är viktigare än skattesänkningar som innebär nedskärningar på hundratals miljoner.

 

Vi vill vända utvecklingen. Vi vill investera i klimatsmarta lösningar, i bostäder, i bättre förskolor, i bättre skolor och i en attraktivare stad. Det ger fler företag och nya jobb. Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i vården, förskolan och skolan – och minska de ökande klyftorna.

 

I samverkan med näringsliv och medborgare kan vi möta stora utmaningar som är svåra för var och en att lösa enskilt. Vi vill skapa möjligheter till utveckling i Örebro och då måste vi våga tänka nytt och offensivt. Det är så jobben skapas och det är så vi kan utveckla vår stad.

 

·                     Vill du se öppenhet och dialog istället för stängda dörrar?

·                     Vill du se en stark kommunledning som ger snabba besked till företag som vill växa eller vill du se ett kommunstyre där SD (Sverigedemokraterna) avgör varje beslut?

·                     Vill du investera i ökad kvalitet i förskolan och äldrevården istället för nedskärningar för att sänka skatten med hundratals miljoner?

·                     Vill du investera i ÖBO istället för att sälja ut fler ÖBO-lägenheter?

 

Den 15 maj är det val i den nordöstra delen av Örebro. Då avgör 28 000 örebroare hur vår kommun ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Ska Örebro gå framåt eller ska vi gå tillbaka till stopp och stängda dörrar? Vi Socialdemokrater lovar inte mer än vi kan hålla. Vi vet att vi kan lova ett Örebro som går framåt. Tillsammans kan vi bygga Möjligheternas Örebro.

 

4) Reviderat valprogram

 

Fram till valet ska så många som möjligt ta del av parollen: Framåt Örebro. Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Budskapet exemplifieras av ett mindre antal tydliga löften som vi vill föra fram till Örebroarna i valrörelsen. Vår löften från valet 2010 finns kvar, men nu befinner sig Sverige och Örebro i en ny situation.

 

Därför kommer våra löften från 2010 kompletteras inför ett omval. En särskild kommunikationsgrupp arbetar med den frågan inför styrelsebeslut 9 mars 2011.

 

Alla ska kunna komma ihåg våra tydliga löften, våra löften ska spegla socialdemokratiska värderingar och de visar på skillnaderna mellan oss och de borgerliga partierna. I tider när många påstår att all politik är likadan lyfter vi fram tydliga löften som beskriver en färdriktning. Dessa löften är tydliga, lätta att förklara och lätta att förstå. Dessutom är de möjliga att följa upp.

 

5) Kommunikation ”Vi vill möta människor”

Det personliga samtalet är den mest effektiva kampanjmetoden. Våra medlemmar är våra kommunikatörer! De måsta få stöd och uppmuntran att ta samtalet.

 

Våra metoder syftar i första hand till att skapa situationer för politiska samtal eller att underlätta kommande samtal samt att bekräfta tidigare samtal. I vår valrörelse står samtalet i fokus. För oss är det viktigt att nå människorna i den Nordöstra valkretsen där de bor. Vår vad-tycker-du?-kampanjen är grunden för vår valrörelse.

 

Följande metoder är viktiga för att skapa samtal:

- Dörrknackning

- Telefonsamtal

- Materialutdelning till alla hushåll

-”Hur vill du utveckla ditt område”-möten

”Vi vill lyssna på människor”

Vårt budskap beskrivs i avsnitt 3. Ett samtal bygger på att vi kan lyssna, och vi ska sträva efter att prata om det som väljaren vill prata om. Det personliga samtalet syftar till dialog: Vad-tycker-du?

”Våra kandidater syns och märks”

I omvalet 2011 kan vi säga att vi går till val med följande kandidater:

  • Toppkandidat
  • Lokala kandidater
  • Övriga kandidater

Vår toppkandidat är  Lena Baastad. Det vi kallar för lokala kandidater är sådana vi tror kan användas målgruppsinriktat och stadsdelsinriktat.

 

6) Vår organisation

 

Vår politiska valledning består av:

Roger Rådström

Lena Baastad

Camilla Andersson

Björn Sundin, valledare

Peter Dahlgren, ombudsman

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-07 10:55