Örebro går framåt: vi håller vad vi lovat 2012

Ja, vad har egentligen hänt sedan Lena Baastad och Socialdemokraterna fick 47,2 procent av väljarnas röster i omvalet? Faktiskt en hel del. Vi har bland annat...


• dragit igång arbetet med att halvera barnfattigdomen till 2020

• tagit fram en hbtq-plan för alla människors lika värde

• inlett ett vindkraftsprojekt som skapar gröna jobb

• startat arbetet med att öka antalet heltidsanställningar

• bildat ett bolag som ska skapa fler jobb på Väster

• samarbetat med näringslivet för att få fram fler ferieplatser till kommunens ungdomar

• inlett arbetet med en ny och vassare jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan

• skapat fritidsklubbar för barn mellan 10-12 år

• skapat över 370 nya förskoleplatser

• bildat en organisation för att alla elever ska få godkända betyg

• förbättrat förskolans kösystem

• infört fri schemaläggning i förskolan för föräldrar med 15-timmarsvecka

• beslutat om nytt äldreboende på Väster

• skapat en jämställdhetsdelegation

• börjat förbättringen av säkerheten på Skebäcksbron

• fått fler busslinjer att gå genom centrum

• återinfört Samtrafik på kvällar och nätter

• anlagt en konstgräsplan på Pettersberg

• skärpt energikraven när bostäder ska byggas

• tagit fram en utvecklingsplan för Norrcity

• bestämt att det ska byggas fler studentbostäder

• satsat på kompetensutveckling inom social välfärd

• beslutat att renovera Marklyckans kök

• tagit beslut om renovering och ombyggnation av Lillåns skola, Vintrosa skola och Lundbyskolan

• stöttat Pridefestivalen

• påbörjat förbättringarna av Järntorget

• fortsatt arbetet med att bygga fler LSS-bostäder

• bestämt att Örebros elever i grundskola och gymnasium ska få gå på gratis skolbio i år

• byggt ett mediatek i Adolfsberg

• möjliggjort för Ikea att nyetablera sig i Marieberg

• fattat beslut om Truckstop

• tillsammans med Startcentrum satsat på arbetsmarknadsprojektet "Jobb till Jobb"

• satsat fem miljoner kronor på riktade arbetsmarknadsinsatser mot barnfamiljer i försörjningsstöd

• byggt huvudcykelstråk för att få fler örebroare att välja cykeln istället för bilen

• satsat 6,5 miljoner för att unga och äldre ska få en rolig och aktiv sommar

• gett bidrag till föreningar för att ordna med sommaraktiviteter för barnfamiljer

• sett till att populära Engelbrektsskolan kan expandera

• bestämt att lägga två miljoner kronor på att förbättra skolgårdar och lekplatser i Örebro

• satsat på förbättrade utemiljöer vid äldreboenden

• tryggat framtiden för simskolan för kvinnor i Vivalla

• beslutat att studiehandledningen på modersmål ska förbättrats

• bestämt om ett utvecklingsarbete med fokus på IT inom skolan

• vikt två miljoner till utveckling av skolbiblioteken

• bestämt om upprustning av parker, framförallt på Väster och i Brickebacken

• genom ÖBO beslutat om att satsa 600 miljoner på att utveckla och förnya Vivalla, där entreprenören Skanska kommer att kunna erbjuda mellan 50-80 långtidsarbetslösa personer utbildning och arbete.

Och ännu mer ska det bli.
Framåt Örebro!

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-12 15:03