Vi Håller vad vi lovar Framåt Örebro! 2013

I valet 2010 och i omvalet 2011 gav vi åtta löften som vi lovade att genomföra. Mandatperioden är ännu inte över men vi kan konstatera att samtliga av våra löften är antingen genomförda eller påbörjade. Här är en uppdatering om det aktuella läget för våra löften.

 

1. 1000 nya förskoleplatser. Vi lovar att skapa 1000 nya förskoleplatser, motsvarande cirka 60 avdelningar, så att alla får tillgång till förskola. 300 miljoner investeras i att rusta upp och bygga nya förskolor och skolor.

Status: Vi har fram till sommaren 2013 nått vårt löfte om 1000 ny förskoleplatser. Men vi ska fortsätta utbyggnaden. Vid valet 2014 kommer vi ha skapat 1400 nya platser.

2. Läxhjälp till alla barn. Läxhjälp ska erbjudas i grundskolan till alla barn som vill eller behöver.

Status: Läxhjälp är infört på samtliga skolor. Det är upp till skolorna själva att avgöra i vilken utsträckning och på vilket sätt läxhjälpen ska organiseras.

3. Trygghet för äldre. 300 trygga bostäder för äldre ska skapas.

Status: Sedan 2012 har 700 nya seniorlägenheter skapats i Örebro. Tre nya bostäder med särskild service har öppnats under början av 2013.

4. Helgöppna fritidsgårdar. I ett första steg ska fem av Örebros nio större fritidsgårdar vara helgöppna.

Status: Fem fritidsgårdar i Örebro kommun har idag helgöppet. Nu fortsätter vi med att stärka innehållet i fritidsgårdarna och ser över om fler fritidsgårdar kan ha helgöppet.

5. Mer vindkraft. 8 moderna vindkraftverk byggs tillsammans med örebroare, företag och andra.

Status: Vid utgången av 2014 kommer Örebro kommun genom sitt Vindkraftbolag som äger tillsammans med Kumla att ha investerat i minst 8 vindkraftverk.

6. Nya jobb och bättre klimat. 60 miljoner investeras i klimatomställning av bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden.

Status: Vi har investerat 190 miljoner kronor i renovering av skolor. Lundbyskolan, Vintrosa skola och Lillåns skola är på gång och ska renoveras. Vi har även klimatsmart renoverat äldreboende och förskolor. Vi renoverar och bygger nya klimatsmarta bostäder i området ”Mitt gröna kvarter” i Vivalla. Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostä­der AB, ÖBO, har sedan 2011 minskat sitt koldioxidutsläpp med 5000 ton.

7. Alla under 25 år kan erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet.

Status: Vi har i kommunen infört principen att unga arbetslösa får stöd från första dagen vid kontakt med kommunen. För att vallöftet skulle ha infriats krävdes en rödgrön regering, som tyvärr inte blev fallet. Den borgerliga regeringen har misslyckats med att minska ungdomsarbetslösheten, som idag är hög i Örebro. 

8. Snabba besked för fler jobb. Växande företag ska få kontakt samma dag, erbjudas en träff inom en vecka och få en tydlig plan för kommunens hantering inom en månad.

Status: 300 nya företag har etablerat sig i Örebro sen 2011. Vi har infört en företagslots som tar hand om växande företag från dag ett.

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-30 14:04