26 procent fullföljer inte sina gymnasiestudier- vad tänker ni göra åt det `?

26 procent fullföljer inte sina gymnasiestudier i Österåker
vad tänker du konkret göra åt det!

 Klas-Göran Wändesjö (S) frågar Elisabeth Gunnars (FP)

Resultatet av kvalitetsmätningarna 2010 som redovisats muntligt i kommunstyrelsen visar bland annat på att andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning

inom fyra år är endast 74 procent. Det innebär att 26 % hoppar av. Vi socialdemokrater är inte nöjda med utvecklingen, Det är angeläget att något skyndsamt görs för att vända trenden så att ungdomarna fullföljer sin gymnasieutbildning. Det är viktigt inte minst för att ungdomarna skall ges så goda möjligheter som möjligt att kunna fortsätta sina studier senare i livet om de så vill på högskolenivå, eller för att stå sig väl i konkurrensen på arbetsmarknaden.

Anser du att utvecklingen går åt rätt håll? Om inte, vad kommer du konkret att göra för att förbättra situationen? 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-18 10:53