Angående ny brygganläggning i Österskär

Kommunfullmäktige i Österåker. Interpellation ställd till kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström

 

Angående ny brygganläggning i Österskär

Österskärs Villaförening har fört fram en idé angående en gästbrygga vid Ångbåtsbryggan i Österskär. Syftet är anlägga 16 gästplatser där besökare till de olika faciliteter som finns i området. Bryggan kommer att ägas av Österåkers kommun.

Efter det jag hört från de kommunala tjänstemännen så ska bryggplatserna endast vara disponibla under 24 timmar. Redan i det här stadiet så ställer sig en del frågande om det kommer att tas ut avgift för 24-timmarsliggandet samt vem som ska se till att det inte blir mer än 24 timmar.

En annan fråga är säkerheten – skyddas badplatsen av den nya bryggan? På vilket sätt?

Slutligen – är det här en bra lösning?

Åkersberga den 10 maj 2010

 
Björn Sundman

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-31 10:32