Anpassa barnomsorgen efter behov

 

Barnomsorgen (förskolan) i Österåkers kommun är idag anpassad utifrån hur föräldrarna arbetar på vardagar. Eftersom vi har ett alltmer förändligt arbetsliv är detta inte tillräckligt. Barnomsorgen borde anpassas utifrån de behov som föräldrarna har för att få ihop vardagen med arbete och barn. De föräldrar som arbetar på helger, kvällar eller nätter kan vara ensamma föräldrar eller båda föräldrarna arbetar på dessa obekväma arbetstider. Idag ger inte Österåkers kommun barnen tillgång till förskola på dessa tider.

Därför yrkar vi socialdemokrater att

Kommunen ska erbjuda en trygg och fungerande barnomsorg, även när föräldrarnas arbetstider är förlagda till kvällar, helger och nätter.

 

För socialdemokraterna

Anas Abdullah (S)

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Österåker, inlämnad den 2010-05-24