Badbuss till Domarudden

 


Österåker skall nu börja lansera sig som turistkommun och bör därför se över vad som kan göras för att tillexempel öka den inhemska turismen. Detta kan göras på många olika sätt.

Ett sådant sätt kan vara att se till att det går att med kollektiva färdmedel, tillexempel buss, kunna färdas från Centrala Åkersberga till och från exempelvis vackra Dommarudden.

En sådan busstransport skulle därutöver ge människor med funktionshinder, samt de som inte har tillgång till egen bil, möjlighet att kunna ta del av Dommarudden som är kommunens främsta friluftsområde, med bad och rekreation, och välbesökt midsommarfirande, etc.

Hur en sådan busstransport skulle kunna införas bör därför utredas och i det sammanhanget kan man se om det kan ske i samarbete med tillexempel den ringlinjetrafik som finns, eller på annat sätt.

Jag föreslår därför att Österåkers kommun utreder möjligheten att införa en busstransport mellan centrala Åkersberga och våra badplatser, däribland Domarudden.

För socialdemokraterna

Ann-Christin Furustrand (s)

 

 

Motion inlämnad 2010-05-24 till Österåkers kommunfullmäktige