Beslut om arvoden i kväll måndag 31 januari

Måndagen den 31 januari, kl 18.30, Kommunfullmäktige, Alceahuset, Österåker. Förslaget till arvoden som den borgerliga majoriteten presenterar vill vi socialdemokrater ändra på genom ett antal förslag.

Våra ändringsförslag baserar sig på grundprincip om att arvodena utgör en procentsats i förhållande till helt riksdagsmannaarvodet. Hänsyn har tagits till ny viss förändrad nämndorganisation. Rättvis arvodering mellan uppdragen. Vi har beaktat Kommunallagens regler i 2:a och 4:e Kapitlet om lika arvode för likadana uppdrag. Samma tillämpning anser vi skall gälla för alla ledamöter respektive ersättare i utskotts -arbetet. För uppdrag där inte ansvaret förändrats har vi behållit samma relation till riksdagsarvodet som under föregående mandatperiod.

Några jämförelser

Så såg det ut 2010

Borgerliga alliansens förslag för 2011-2014

Socialdemokraternas förslag för 2011-2014

Skillnad mellan Borg alliansen och S-förslaget

66000kr/mån

KS Ordf

72 800 kr/mån

67 200kr/mån

-5 600kr/mån

60 500kr/mån

Ks 1:e vice ordf

67 200kr/mån

61 600kr/mån

-5 600kr/mån

60 500kr/mån

KS 2;e vice ordf

44 800kr/mån

Ansluter oss till förslaget

+-0kr/mån

7 791kr/mån

KFs ordf

14 000kr/mån

7 952kr/mån

-6048kr/mån

För ytterligare information: 

Ann-Christine Furustrand, (s) oppositionsråd 073-663 40 66

Bror Segerlund (s) gruppledare KF, 070-520 26 63

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-31 12:26