Fler än 1.691 personer köar för en hyresrätt i Österåker!

 

Nu är det dags för en ordentlig satsning på hyreslägenheter. Under många år så har den borgerliga majoriteten struntat i dem som köar för en hyresrätt. Alla andra former av boende prioriteras. Bostadsrätter, radhus, parhus och villor byggs i rask takt. De som står i kö får vänta ett bra tag på en egen bostad. När det här skrivs så är det 1.691 personer som står i Österåkers bostadsföretag Armadas kö.

Det finns de som har köat i många år. Räkna med 1 års kö för mindre attraktiva lägenheter. De attraktiva lägenheterna har en kötid som ingen önskar sig. Det kan ta åratal! Den nuvarande bostadsmarknaden skapar därmed inlåsningseffekter som innebär att fler bor kvar i små lägenheter som istället skulle kunna hyras ut till ensamstående, ungdomar, studenter etc.

Betänk att det är ca 800 ungdomar i Österåker som idag bor hemma hos sina föräldrar eller delar lägenhet med en kompis och att de inte kommer att lämna någon tom bostad efter sig om de får en lägenhet!

Tyvärr redovisar övriga bostadsföretag i Österåker som äger hyresrätter inget kösystem. Det finns därför ingen totalbild av efterfrågan. Antagligen står ännu fler Österåkersungdomar i kö.

Vi vet att efterfrågan i mycket stor utsträckning är koncentrerad till mindre lägenheter – ettor och tvåor. Dessutom kommer efterfrågan av äldreboenden att öka i takt med ökningen av antalet äldre.

Österåkers kommun och bostadsföretaget Armada måste därför se till så att det blir fler hyresrätter i olika storlekar!

Det här är viktiga frågor som rör oss alla. Därför har vi socialdemokrater i Stockholms län en hög ambition när det gäller mindre lägenheter. I länet så har vi planer på att börja bygga 11 000 nya ettor och tvåor under åren 2011 – 2014. Utöver den satsningen så bygger vi 3 000 studentbostäder. Sammantaget blir det 14 000 lägenheter.

Det är viktigt att skärpa upp och se till att det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen fungerar effektivt. Vi Socialdemokrater tycker att varje kommun ska vara skyldig att se till att det finns en bostadsförsörjningsplan där man riktar insatser mot behovet av nya bostäder.

Den 19 september kan du välja politiker som vill utveckla Österåker.

Björn Sundman

Oppositionsråd (s)

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-06 11:16