Fler företag till Österåker

Motion till Österåkers kommunfullmäktige

Österåker ett självklart alternativ för företag att etablera sig i

Österåkers kommun växer. Idag är vi över 40 000 invånare och inom tjugo år visar prognoser på att vi kommer att vara 60 000 invånare. Åkersberga var en gång en liten by på landet, den övergår från att vara en centralort i en förort till att nu bli en lite småstad. Idag arbetspendlar de flesta till arbetsplatser i Stockholm och dess närhet, eller till kranskommunerna.

En ökande befolkning innebär utmaningar av många olika slag. Däribland en välfungerande kollektivtrafik som på ett säkert och tryggt sätt kan transportera den arbetspendlande befolkningen. Då handlar det inte enbart om sträckan in och från Stockholm, utan inom Österåkers kommun.

Det krävs också en välfungerande infrastruktur i form av vägar som inte upptas av bilköer utan där trafiken löper smidigt.

Om allt detta skall fungera, så måste vi i Österåker än mer aktivt och tydligt söka få företag att etablera sig här. Vi måste se till att Österåker blir ett självklart val för företagsetableringar. Vi behöver fler arbetstillfällen inom Österåkers kommun, så att allt fler kan arbeta och bo inom kommunen. Om den andelen kan öka minskar dessutom trycket i viss mån på kollektivtrafiken in och från Stockholm.

 

Föreslår därför kommunfullmäktig besluta

Att                 en handlingsplan tas fram för hur Österåker ska bli ett självklart val för företag att etablera sig inom kommunen.

att                  näringslivsenheten ges i uppdrag att arbeta inriktat på att skapa fler arbetstillfällen i Österåkers  kommun genom att få hit fler företagsetableringar

För den socialdemokratiska gruppen

 

Ann-Christine Furustrand

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-08 10:53