Ett mer transparent arvodessystem

Föreslår parlamentarisk arbetsgrupp för
ett transparent och rimligt arvodessystem

 I syfte att införa ett system för arvoden som är transparant och som kan uppfattas som rimligt och som är hållbart oavsett vilken majoritet som styr
Österåkers kommun föreslår vi att hösten 2013 tillätts en arbetsgrupp och som har en bred förankring parlamentariskt som skall presentera sitt
förslag senast våren 2014. Därför föreslår vi att en arbetsgrupp i enlighet med motionen tillsätts hösten 2013 som skall lägga ett förslag

senast våren 2014

Bror Segerlund och Ann-Christine Furustrand

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-18 10:38