Förslag till tak för antal barn i förskolan avisades!

Uttalande från Socialdemokraterna: /2007-09-25/

Vi är bekymrade över den situation som råder i Österåkers förskolor. Det är alldeles för stora barngrupper. Personalens kompetens utnyttjas inte när den pedagogiska verksamheten alltmer övergått till ren barnpassning.

I vissa skolområden är hälften av barnen i förskolan under tre år. Det betyder att vi i kommunen har en stor andel av ett- och två-åringar i grupperna. Vi menar att det i sig ställer högre krav på resurser. Barngrupperna i förskolan är enligt vår uppfattning alldeles för stora. Vi anser att det är en politisk uppgift att göra något åt det. Vi socialdemokrater är beredda att göra det!

I förskolenämnden, i kommunstyrelsen och nu också på kommunfullmäktige har vi lämnat konkreta förslag på hur en nedtrappning av antalet barn i förskolan skall kunna förverkligas. Detta kommer inte att ske av sig självt, som en del borgerliga politiker tror, utan det krävs politiska beslut och modet att sätta ett tak!  Den borgerliga majoriteten saknar både den politiska viljan och kraften att göra detta.

I går fick vi inte med oss den borgerliga majoriteten, trots att samtliga partier för ett år sedan i valrörelsen lovat att minska barngrupperna. Vi anser att de borgerliga partierna nu tydligt, och dessutom vid tre tillfällen har visat att det inte tänker agera för att säkerställa minskade barngrupper i förskolan. Det är ett uttryck för en orättvis, oansvarlig och omoderna politik.

Vi, socialdemokrater kommer att fortsätta att driva frågan – för barnen i Österåkers skull, det tycker vi dom är värda!

Ann-Christine Furustrand                         Björn Sundman
gruppledare för (s) i kommunfullmäktige  oppositionsråd för (s)

Tony Svedenfjord                                     Gunilla Niss
ordförande för Österåkers arbetarekommun  gruppledare för (s) i förskolenämnden


För ytterligare information:

Ann-Christine 0708-26 33 96, Björn 070-529 44 22,
Tony 08-586 18 674, Gunilla 070-863 14 85

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-25 18:08